Grebbestads skola och fritidshem

Grebbestad skola
Liten karta

Grebbestadskolan

Adress: Grönemadsvägen 12, 457 72 Grebbestad

Rektor grundskola och fritidshem
Ulrika Hjärling 0525-184 75 

Administratör:
Heléne Jörgensson 0525-187 60

Skolsköterska: Helena Sigfeldt 0525-181 80 
Mottagning måndagar och torsdagar

För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger.
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Grebbestadskolan
På Grebbestadskolan går det cirka 170 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har tre fritidshem. Skolans helhetsidé: Lära för livet i en skola för alla.

- En skola för alla, blir verklig genom att all verksam personal tar sitt ansvar för att alla elever utvecklas optimalt efter sina unika förutsättningar. Vi har ett positivt förhållningsätt och arbetar ständigt för att få en tillgänglig och god lärmiljö genom att undanröja hinder och istället skapa goda möjligheter för kunskapsinhämtning på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.

Vi ser tillgängligheten i den fysiska, psykiska, sociala miljön och ger våra elever stöd i god och förutsägbar struktur, individuella strategier och kommunikationsstöd för de elever som behöver träna sina kommunikativa och sociala förmågor.

- Lära för livet, syns genom vårt fokus på varaktiga kunskaper och att vi inte lär för betyg eller prov utan för att vi kommer att behöva kunskapen i framtiden. Vi arbetar aktivt för att alla elever skall vilja och kunna ta ansvar för sina studier och vår gemensamma arbetsmiljö. Vi undervisar i god studieteknik och ger möjlighet till läxhjälp. Vår läxpolicy är en del i vår undervisningsstrategi och öppnar vägar för eleverna att förbereda sig väl. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever och genom vårt förhållningsätt och bemötande verkar vi för att alla ges möjligheter att lyckas.

Länk:
Lilla trygghetsplanen (elevernas) Pdf, 885.3 kB. (Pdf, 885.3 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!