Fjällbacka skola och fritidshem

Fjällbacka skola
Liten karta

Fjällbacka skola

Telefon personalrum 0525-184 52

Adress: Fjällbacka skola
Nestorsvägen 4, 457 40 Fjällbacka

Fjällbacka fritidshem, Måsen 0525-18454, 070-6098281

Rektor: Ulrika Larsson, 0525-184 50

Administratör:
Jeanette Wåhlberg 0525-184 00 och
Pia Hedin 0525-18525

Skolsköterska: Helena Sigfeldt 0525-181 80
Mottagning tisdagar

Barn- och elevhälsan
För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, logopeder och specialpedagoger.
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Fjällbacka skola har cirka 100 elever fördelat från förskoleklass till år 6.

På skolan finns även fritidshemmet Måsen.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!