Fjällbacka skola, fritidshem och förskola

Fjällbacka skola
Liten karta

Fjällbacka skola

Tel: 0525-184 52 personalrum

Fax: 0525-315 08

Adress: Fjällbacka skola, Nestorsvägen 450 71 Fjällbacka

Rektor: Ulrika Larsson

Tel: 0525-184 50

Förskolechef: Monica Rosenhoff (förskola)
Tel: 0525-184 03

Administratör: Jeanette Wåhlberg Tel: 0525-184 00
Fax: 0525-340 40

Skolsköterska: Anita Ekdahl
Tel: 0525-184 08, 070 6080562
Finns på skolan onsdag 8-12

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger. Chef: Sten-Gunnar Axelsson tel: 0525-18193

Fjällbacka skola har cirka 90 elever. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, år 2-3 och år 4-5. På skolan finns det också ett fritidshem och tre förskoleavdelningar.

På Fjällbacka skola vill vi

  • att alla ska känna stolthet och glädje över sin skola,
  • att vi med artighet och omtanke tar hand om varandra,
  • att med drama och bildframställning ta vara på olika uttrycksmöjligheter,
  • profilera oss genom mycket musik- och naturlektioner.

Fritidshemmet Måsen
Fritids ligger i skolbyggnaden. Där går för närvarade cirka 70 barn. På fritids finns morgonomsorg som startar i förskolans lokaler. På fritids serveras sedan frukost kl. 7.30 för dem som kommer tidigt. Under skoldagen håller förskoleklassen och ettorna till i lokalerna som sedan blir fritids igen på eftermiddagen. I Fjällbacka arbetar vi medvetet med hälsa och rörelse. En dag varje vecka har vi uteaktiviteter och två gånger per vecka använder vi gymnastiksalen. Fritidshemmet når du på telefon 0525-184 54 eller 070-609 82 81.

I Fjällbacka rektorsområde finns två förskoleavdelningar integrerade i skolans lokaler för barn 1-2 och 2-3 år och en förskolegrupp 4-5 år  i lokaler i Fjällbacka service. Verksamheten styrs av läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Alla avdelningarna arbetar utifrån en gemensam arbetsplan. En gång per år görs en kvalitetsredovisning av verksamheten.

Fjällbacka skolas likabehandlingsplanPDF (pdf, 345.6 kB)
KvalitetsuppföljningWord (word, 87.5 kB)
Kvalitetsuppföljning förskolaWord (word, 56.5 kB)

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!