Fjällbacka skola och fritidshem

Fjällbacka skola
Liten karta

Fjällbacka skola

Telefon personalrum 0525-184 52
Fax 0525-315 08

Adress: Fjällbacka skola, Nestorsvägen 450 71 Fjällbacka

Rektor: Ulrika Larsson  0525-184 50

Administratör: Jeanette Wåhlberg Tel: 0525-184 00
Fax: 0525-340 40

Skolsköterska: Helena Sigfeldt 0525-181 80
Mottagning torsdagar

Barn- och elevhälsan För barn/elever i behov av särskilt stöd kan skolan anlita Barn- och elevhälsan där förvaltningen har samlade resurser i form av exempelvis kurator, psykolog, talpedagoger och specialpedagoger.
Chef: Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Fjällbacka skola har cirka 90 elever. Dessa är fördelade på tre grupper, F-1, år 2-3 och år 4-5. På skolan finns det också ett fritidshem.

På Fjällbacka skola vill vi

  • att alla ska känna stolthet och glädje över sin skola,
  • att vi med artighet och omtanke tar hand om varandra,
  • att med drama och bildframställning ta vara på olika uttrycksmöjligheter,
  • profilera oss genom mycket musik- och naturlektioner.

Fritidshemmet Måsen
Fritids ligger i skolbyggnaden. Där går för närvarade cirka 70 barn. På fritids finns morgonomsorg som startar i förskolans lokaler. På fritids serveras frukost kl. 7.30 för de som kommer tidigt. Under skoldagen håller förskoleklassen och ettorna till i lokalerna som sedan blir fritids igen på eftermiddagen.
I Fjällbacka arbetar vi medvetet med hälsa och rörelse. En dag varje vecka har vi uteaktiviteter och två gånger per vecka använder vi gymnastiksalen. Fritidshemmet nås på telefon 0525-184 54 eller 070-609 82 81.

VARMT VÄLKOMNA TILL OSS!