Individuell utvecklingsplan, IUP

Varje termin erbjuds elever och föräldrar utvecklingssamtal i grundskolan med elevens klasslärare/mentor. I samband med utvecklingssamtalet ska en individuell utvecklingsplan upprättas i de årskurser där betyg inte ges.

Utvecklingsplanen innehåller två delar. Dels det skriftliga omdömet som är information om var eleven står i förhållande till skolans mål och vad som krävs för att nå dem. Dels en överenskommelse mellan elev föräldrar och skola om hur man på bästa sätt kan bidra till elevens utveckling där skolan har ansvaret.

Vid påföljande utvecklingssamtal utvärderas den individuella utvecklingsplanen och det upprättas en ny plan.

I Tanums kommun ska individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen upprättas digitalt via webbplattformen Unikum. Inloggning sker via TanumsPorten.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede