Hornbore förskola

Hornbore förskola är en I Ur och Skur förskola belägen i en rekonstruerad vikingaby, strax söder om Hamburgsund.
I den omväxlande naturen finns utomordentliga möjligheter att uppleva årstidernas växlingar, gå på upptäcktsfärd i berg, skog och till vår egen strand. Runt oss finns tillgång till flera vattendrag så som havet, bäcken eller dammen.

Hos oss får varje barn bli sitt bästa jag utifrån sina egna förutsättningar. I vår lärmiljö ingår det att barnen i lugn och ro, i egen takt får bemästra nya färdigheter.

Vår förskola står för hållbar utveckling och att skapa en förståelse för att värna om miljön runt oss. Vi har kompost och odlingar, vi arbetar utifrån begreppet från jord till bord. Vi är Grön flagg-certifierade.

I Ur och Skur Hornbore förskola är en kommunal förskola där I Ur och Skur ligger under Friluftsfrämjandets regi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Mer än 75% av personalen har utbildning inom utomhuspedagogik och Friluftsfrämjandets mål och värdegrund. Att vara ledare i Friluftsfrämjandet ger oss verktyg att arbeta genom ett upplevelsebaserat lärande där upptäckande genom alla barnens sinnen är i fokus.

Barnen lär med hela sin kropp. Denna lärandeprocess bygger på att barnen ska få kunskaper, färdigheter och värderingar genom förstahandserfarenheter där vi som pedagoger är medupptäckare, meduppforskare, medundersökare och medagerande i barnens lärande.

En ny värld öppnas när vi lämnar de fyra väggarnas begränsning och ger oss ut i våra närmiljöer. Naturen och våra närmiljöer är vårt klassrum som i sin naturlighet är okodad och genusneutral. I naturen finns inget färdigt material utan barnen får själva använda sin fantasi till att utforma sina lekar.

Naturen som plats stimulerar barnens fantasi, motorik, problemlösning och kreativitet i deras lekar. Barnen får undervisning i naturens olika rum inom naturvetenskap, hållbar utveckling, skapande, matematik, teknik, språk och motorik.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede