Blåklinten/Prästkragen

Vattenlek på Blåklinten

Blåklinten och Prästkragen är två avdelningar med barn i åldrarna 1-3 år, som har ett nära samarbete.

Vi har väl anpassade leksaker, material och miljöer som passar dessa åldrar. Det betyder också att allt vi har framme får alla barn jobba och leka med.

Varje dag efter frukost finns det alltid minst 2-3 aktiviteter att välja mellan, det kan vara målning med någon speciell teknik, att utforska i vattenleksrummet ellar att dega, klippa, klistra, pärla och sortera utifrån färg, form, storlek (matematik) osv.

Vi arbetar målmedvetet med barnens språkliga medvetenhet genom att läsa mycket böcker, rim och ramsor, dramatisera sagor och sångstunder flera gånger om dagen. För att förstärka barnens språk använder vi oss av tecken som stöd.

Vi är ute och leker varje dag oavsett väder och vind och en gång i veckan lämnar vi gården för att utforska vår närmiljö. På våra utflykter så tränar vi motorik, matematik, språket och att vi har roligt tillsammans när vi rör oss.

Vi arbetar medvetet med att alla barn blir sedda och bekräftade varje dag. Bland annat så delar vi in barnen i mindre grupper eller så har vi en gemensam sång/sago stund tillsammans.

Barn som bakar med play-doh deg.

Utforskande med Play-doh.

Barn som pärlar på pärlplatta.

Lek med pärlplatta.

Lek med pussel och pärlor.

Lek med pussel och pärlor.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede