Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare

Pedagog åker ruschkana på lekplatsen.

Pedagogisk omsorg är det som tidigare kallades familjedaghem och dagbarnvårdare är det som tidigare kallades dagmamma.

En dagbarnvårdare tar emot barn i åldrarna 1-5 år i sitt eget hem, i mån av plats även barn i åldrarna 6-12 år. Hos dagbarnvårdaren får barn vistas i en lugn och trygg hemmiljö.

Barn och föräldrar får möta samma personal varje dag och det blir ofta en nära kontakt mellan föräldrar, barn och dagbarnvårdare. Det erbjuds hemlagad mat som dagbarnvårdaren äter tillsammans med barnen. På så sätt skapas gemenskap och hemkänsla på ett naturligt sätt.

En dagbarnvårdare har ofta färre barn i sin grupp i varierande ålder. Fördelen med en liten och åldersblandad grupp är att barnen lär sig att ta hänsyn och de får möjlighet att leka, lära och samarbeta med varandra. Det är viktigt att barnen får utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.

Det övergripande målet är att barnen ska känna sig trygga, utveckla en tilltro till sin egen förmåga och såklart att ha roligt tillsammans.

I pedagogisk omsorg vistas barnen och dagbarnvårdarna mycket utomhus. Lärande sker med alla sinnen i naturen och i närmiljön. Att respektera och ta hänsyn till varandra och till djur och natur är viktiga inslag i pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdarna lägger bland annat fokus på att främja barns värdegrund, språk- och matematikförmåga och detta arbetas med såväl inom- som utomhus.

Förskolans läroplan är vägledande. 

Pedagogisk omsorg finns i Tanumshede, Lur, Bullaren, Rabbalshede och Hamburgsund.

Öppettiderna varierar beroende på barnens schematider.

Ansökan om plats i pedagogisk omsorg sker via vår e-tjänst.

Barnomsorgsavgift tas ut från och med inskolningens början. Kommunen tillämpar maxtaxa. För 3-5 åringar inom pedagogisk omsorg räknas 15 timmar bort från underlaget för avgiften från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Chef för dagbarnvårdare i Tanums kommun är Pernilla Johansson, telefon 0525-184 03, e-post pernilla.johansson3@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede