Hedeförskolan

Hedeförskolan består av tre avdelningar, Diamanten, Rubinen och Smaragden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Hedeförskolan, Tanumshede

Rubinen
0525-184 59, 072-145 50 31

Diamanten
0525-184 27, 076-125 21 75

Smaragden
0525-184 94, 072-145 50 38

Björnbärsvägen 8
457 31 Tanumshede

Rektor:
Johanna Hurtig
0525-186 70

Administratör:
Helene Jörgensson
0525-187 60

---------------------

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger, 0525-181 93.