Barnkullens förskola

Världsarvsförskolan

Barnkullens vision är:

Alla barn ska ges möjlighet att växa och utmanas till att bli den bästa versionen av sig själva

Barnkullens förskola består av två hus, med sex avdelningar där arbetet sker åldersindelat för att möta varje barns intresse och behov. Vi har ett samarbete mellan avdelningarna där barnen ges möjlighet att mötas på våra torg. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18 Länk till annan webbplats. och ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt, vilket innebär att vi ser alla barn som kompetenta. Våra lärmiljöer både inom- och utomhus utformas så att de kan ge barnen bästa förut-sättningar för lek, utforskande och kreativitet. Vi utgår ifrån barnens intresse, behov och förutsättningar.

Vårt arbete med språket är en viktig del som genomsyrar pedagogiken på förskolan. Vi ser till varje barns språkliga utveckling och använder oss av bildstöd och tecken. För att stödja pedagogerna har vi tillgång till logoped, specialpedagog och närhet till språkoteket/biblioteket. Verksamheten använder sig av det digitala verktyget Polyglutt Länk till annan webbplats. som är ett digitalt bibliotek med möjlighet till högläsning på olika språk som en del i det språkutvecklande arbetssättet.

En del av förskolans uppdrag är att väcka lust, glädje och inspirera barnen till rörelse vilket utvecklar barnens motorik, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga. I förskolans närmiljö finns skog med flera mötesplatser, Sparvallens idrottsområde och gymnastiksal. Även vår utegård har utmanade och stimulerande miljöer som bjuder in till utforskande, lek och kommunikation.

På förskolan är måltiden ytterligare ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande. På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål som lagas i köket från grunden, med råvaror från bland annat Kustchark och Fjällbacka fisk. Att varje dag få känna doften sprida sig i lokalerna och att få äta den goda maten är ett privilegium som framkallar matlust. Barnen får också möjlighet att vara delaktiga i menyn under vissa dagar. Maten serveras som en buffé där maten presenteras på ett trevligt och lustfyllt sätt.

Introduktion i förskolan

Syftet med introduktionen i förskolan är att barnet blir trygg i förskolans miljö och med pedagoger och barn. För att tillsammans kunna sträva efter att barnet får en bra vistelse i förskolan behöver vi skapa goda relationer mellan hemmet och förskolan. Det är viktigt att inskolningen får ta den tid det behöver. Det är vårt gemensamma ansvar att barnets bästa ska komma i första hand.

Barnkullens förskola är parfymfri och fri från nötter.

Det är fotoförbud på förskolan, endast pedagogisk dokumen-tation förekommer.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barnkullen, Tanumshede

Barnkullen 1
Molnet 
0525-182 54, 072-145 51 03
Månen 
0525-183 29, 072-145 38 95
Regnbågen
0525-181 91, 076-125 21 78
Solen
0525-182 55, 072-145 50 02

Björnbärsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barnkullen 2
Stjärnan
0525-183 03, 072-145 50 88
Vintergatan
0525-183 04, 076-125 29 70

Björnbärsvägen 4
457 31 Tanumshede

Barnkullens kök
0525-182 52

Rektor:
Nathalie Andersson
0525-183 28

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

---------------------

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.