Världsarvsförskolan

Barnkullens förskola

Barnkullens vision är:

Alla barn ska ges möjlighet att växa och utmanas till att bli den bästa versionen av sig själva

Barnkullens förskola arbetar utifrån ett Reggio Emilia-inspirerat förhållningssätt där man utgår från det kompetenta barnet. Det är barnens intressen, nyfikenhet, erfarenheter och behov som styr verksamhetens projekt. Lärmiljöer,na både inomhus och utomhus utformas så att de kan ge barnen bästa förutsättningar för lek, utforskande och kreativitet.

Förskolan består av två hus med sex avdelningarm och arbetet sker åldersindelat. Det är samarbete avdelningarna emellan där barnen ges möjlighet att mötas på förskolornas torg.

Språutvecklande arbete genomsyrar verksamheterna och är en viktig del i barnens utveckling. Tecken som stöd (TAKK) samt vid behov även bildstöd används för att förstärka kommunikationen. Som stöd till pedagogerna finns tillgång till logoped, specialpedagog och närhet till språkoteket/biblioteket. Verksamheten använder sig av verktyget Polyglutt, som är ett digitalt bibliotek med möjlighet till högläsning på olika språk som en del i det språutvecklande arbetssättet.

En del av förskolans uppdrag är att väcka lust, glädje och inspirera barnen till rörelse vilket utvecklar barnens motorik, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga. I förskolans närmiljö finns skog med flera mötesplatser, Sparvallens idrottsområde och gymnastiksal. Även utegården har utmanade och stimulerande miljöer som bjuder in till utforskande, lek och kommunikation.

Måltidspedagogik är ett förhållningssätt på förskolan där fokus ligger i att skapa matglädje och få förståelse för vad kroppen behöver för att orka leka. På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål som lagas i köket från grunden, med råvaror från bland annat Kustchark och Fjällbacka fisk. Att varje dag få känna doften sprida sig i lokalerna och att få äta den goda maten är ett privilegium som framkallar matlust. Maten serveras som en buffé där maten presenteras på ett trevligt och lustfyllt sätt.

Introduktion i förskolan
Syftet med introduktionen i förskolan är att barnet blir trygg i förskolans miljö, med pedagoger och de andra barnen. Den är också till för att vårdnadshavare ska få en inblick i hur det fungerar på förskolan. För att tillsammans kunna sträva efter att barnet får en bra vistelse i förskolan behöver det skapas goda relationer mellan hemmet och förskolan. Det är viktigt att inskolningen får ta den tid det behöver. Det är vårt gemensamma ansvar att barnets bästa ska komma i första hand.

I filmen presenteras vår verksamhet och visar utemiljön med lekytor, barnens utekök, snickeriplats och de odlingar som finns. Det visas även skapandeprojekt som barnen gjort. Måltiderna är viktiga och här finns bilder från vår buffé och mycket mer. Filmen är cirka 5 minuter.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barnkullen, Tanumshede

Barnkullen 1
Molnet 
0525-182 54,
072-145 51 03

Månen 
0525-183 29,
072-145 38 95

Regnbågen
0525-181 91,
076-125 21 78

Solen
0525-182 55,
072-145 50 02

Björnbärsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barnkullen 2
Stjärnan
0525-183 03,
072-145 50 88

Vintergatan
0525-183 04,
076-125 29 70

Björnbärsvägen 4
457 31 Tanumshede

Barnkullens kök
0525-182 52

Rektor:
Nathalie Andersson
0525-183 28

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

---------------------

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.