Lisabackens förskola

Pedagogerna har klätt ut sig till Glossa och Greta.

Glossa och Greta kommer på besök.

Vi vill ha en verksamhet som inspirerar till fantasi och lek!

Med sagan som utgångspunkt arbetar vi med läroplanens alla områden och vi tar tillvara på barnens tankar och idéer när vi planerar den dagliga verksamheten. Vi strävar efter att alla barn utifrån sina behov och förutsättningar ska känna sig trygga, både som individer och i gruppen. Vi arbetar förebyggande med konflikthantering och pratar mycket om hur man är mot varandra.

Sagan stimulerar till kreativt skapande och vi arbetar även mycket med sång, dans och musik. Genom att barnen får uttrycka sig på olika sätt, gynnas språkutvecklingen och de får upplevelser som väcker nyfikenhet och stärker självförtroendet. Alla pedagoger har gått en grundutbildning i tecken som stöd, vilket vi arbetar med dagligen.

Vi använder oss av digitala hjälpmedel i den dagliga verksamheten för att söka information och som pedagogiskt hjälpmedel. Vi utnyttjar vår närmiljö och går ofta på utflykter med barnen. Vi utforskar skog, berg och hav och har även ägnat oss en del åt geocaching. Vi har egna hönor på förskolan, som är kläckta här på Lisabacken!

Lisabackens helhetsidé

"Vi skall arbeta för att ALLA barn ges

förutsättningar att kunna bli sitt bästa jag!"

giraff i verklig storlek.Förstora bilden

Giraff i verklig storlek.

utflykt till bäcken i skogen.Förstora bilden

Utflykt till skogen.

Vi lyser på ägget för att se om det finns någon kyckling i.Förstora bilden

Vi lyser på ägget för att se om det finns någon kyckling i.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede