I Ur och Skur Hornbore förskola

Vår förskola är kommunal, men som I Ur och Skur förskola tillhör vi också Friluftsfrämjandet. 75% av pedagogerna har en högskoleutbildning i utomhuspedagogik.

Utbildningen ger oss ytterligare ett redskap att arbeta utifrån ett upplevelsebaserat lärande. Detta är en process genom vilken barnen konstruerar kunskaper, färdigheter och värderingar genom direkta upplevelser där vi som pedagoger är medupptäckare och medutforskare. Naturen är en genusneutral plats, där fantasin och lek ges mycket utrymme, stimulerar hjärnan till kreativt tänkande och att finna lösningar. Här får barnen kunskaper/ erfarenheter i naturvetenskap, matematik, teknik, språk, motorik och de utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Den inspirerar också barnen att uttrycka sig i bild, musik, teater, dans mm

En upplevelse är att i skogen träffa ”Mulle” och ”Knytte” eller deras vän ”Laxe” som dyker upp vid havet.

Med förskolans läroplan som grund har I Ur och Skur som mål att ge barnen:

• kunskap om naturen och förmedla naturkänsla

• ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet

• kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten

• stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen

• möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfullt sätt i naturen

• grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv

Hållbar miljö

Vi vill förmedla ett intresse för en hållbar miljö och tillsammans med barnen främja och utforska naturens mångfald. För att barnen ska få en konkret upplevelse av detta bär vi vårt hushållsavfall till våra höns och till komposten. Gödslet och komposten använder vi sedan i våra odlingar och rabatter som ska främja den biologiska mångfalden. Arbetet med Grön flagg ligger under organisationen Håll Sverige Rent och anpassas efter den pedagogiska verksamheten, den innehåller sex områden: Kretslopp, Närmiljö, Livsstil, Konsumtion,Vattenresurser och Klimat & Energi.

Kost

Förhållningssättet speglar även maten som lagas från grunden och allt bröd bakas på plats. Under flera års tid har mer än 50% av våra livsmedel varit ekologiska. Barnens glädje är stor över att kunna njuta av dofterna och ställa nyfikna frågor kring råvarorna när maten lagas. Ibland får de även själva vara delaktiga i matlagningen ute på vår gård, där vi har en eldstad.

Kulturarv

Landskapet och vikingabyn ger oss många tillfällen i vår vardag att förmedla och uppleva vårt kulturarv.

                     ”Grunden till en god hälsa”

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Hamburgsunds förskolor

Lisabackens förskola
Snäckan 0525-184 68
Musslan 0525-184 66
Kök 0525-184 69
Adress: Gamla vägen 6
457 45 Hamburgsund

Hogane förskola
Telefon 1 0525-184 77
Telefon 2 0525-184 76
Adress: Hogane förskola
457 48 Hamburgsund

Hornbore förskola
Upptäckarna 0525- 184 14
Äventyrarna 0525-184 15
Köket 0525-184 17
Adress: Rörvik 617
457 45 Hamburgsund

Rektor:
Monica Rosenhoff
0525-184 03
Arbetstid: 8.30-17.00

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.