Grebbestads förskolor

Grebbestads förskolors vision
Våra förskolor ska utmärkas av lärandemiljöer som är lockande och utforskande. Där är digitala verktyg självklara inslag och barnen ska ha inflytande kring när och hur dessa används. Hos oss ska alla barn få erfara teknik från tidig ålder och med hjälp av denna inhämta kunskap och upplevelser under mottot att: "Barn ska vara producenter och inte konsumenter."

Grebbestad har följande förskolor:

Petterhagen

Fruktträd vid Petterhagens förskola

Petterhagen har två avdelningar, Röda Huset där 1-3-åringar går och Vita Huset där 3-5 åringar går.

I arbetet är det mycket fokus på språkutveckling och kommunikation. Många skapande aktiviteter sker i ateljé, byggrum och med hjälp av digital teknik. Barnen ska ges tid och utrymme till lek och eget skapande genom att erbjudas en inspirerande miljö, både inomhus och utomhus. 

Foto på naturförskolan

Naturförskolan

Naturförskolan arbetar utifrån en natur- och hälsoinriktad pedagogik där årets alla skiftningar är avgörande för verksamhetens planering och genomförande.
På Naturförskolan är barnen mellan 1-5 år.

Ängens förskola

Bild på Ängens förskola

På Ängens förskola finns två avdelningar. Blåklinten där 1-3-åringarna går och Kaprifolen där barnen är 4-5 år.
Det sker ett nära samarbete avdelningarna emellan genom att öppning och stängning görs tillsammans och att alla barn ses som förskolans gemensamma barn.
Förskolan har en stor gemensam gård, där barnen på ett naturligt sätt lär känna varandra och pedagogerna. Närhet till skog och mark ger stor möjlighet till olika utflykter som väcker barnen intresse, nyfikenhet och lust att lära.

Charlottenlund

Charlottenlunds förskola

På Charlottenlunds förskola finns två avdelningar. Pinnö där barnen är 1-2 år och Otterön där barnen är 3-5 år.

Förskolan har en fantastisk närmiljö med skogen runt husknuten, som barn och pedagoger ofta är ute i och utforskar.

Förskolan ligger i nära anslutning till Naturförskolan och det sker ett nära samarbete förskolorna emellan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Grebbestads förskolor

Rektor:
Annelie Hasselgren
Tel. 0525-184 70

Administratör:
Helene Jörgensson
Telefon 0525-187 60
Fax 0525-187 61

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.