Fjällbacka förskola

Vitsippa

Fjällbacka förskolas vision

På våra förskolor möts du av professionella pedagoger med barnens bästa i fokus. Vi bjuder in till en trygg lärmiljö där det ges plats för barnen att utveckla en stark tilltro till sin egen förmåga. Alla har en betydelsefull roll - barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Hos oss skall alla barn få utvecklas som individer, utan att formas av begränsande normer och förväntningar.

Våra ledord: Glädje, omtänksamhet, trygghet, gemenskap, respekt och integritet.

Fjällbacka förskola består av tre 1-5 års avdelningar. Avdelningarna Gåsö och Kalvö är placerade i moduler intill Fjällbacka skola. Samlingsnamnet för dessa två avdelningar är Hjärterö, och avdelningen Valö är placerad i Fjällbacka servicehus som ligger cirka 100 meter från skolan.

Hjärterö - avdelningarna Gåsö och Kalvö
Avdelningarna ligger i nya fräscha lokaler med en stor gemensam gård. Lärmiljöerna ska vara lockande, inspirerande och erbjuda många olika möjligheter till lärande, utveckling och glädje. 
Tillsammans upplever, utforskar och undersöker barn och pedagoger sin omvärld. Här är språk, trygghet och socialt samspel i fokus. Pedagogerna strävar efter att vara medupptäckare och låta barnen få inflytande över sitt lärande och utforskande. 

Valö
På Valö strävar man efter att leken ska vara i fokus. Barn och pedagoger upptäcker, utforskar och lär tillsammans på ett lustfyllt sätt. Varje vecka har en tydlig grundstruktur och lågaffektivt bemötande är en stor del av förhållningssättet.

Barn och pedagoger utforskar skogen, stranden och bergen i närområdet. Språk- och matematikutveckling ligger pedagogerna extra varmt om hjärtat.

I närområdet finns en fantastisk natur där barn och pedagoger upptäcker skog, hav och berg flera gånger i veckan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Fjällbacka förskola

Gåsö
0525-184 56
076-125 10 18

Kalvö
0525-184 55
076-125 00 07

Valö
0525-184 61
070-609 13 06

Adress:
Fjällbacka skola
Nestorsvägen
457 40 Fjällbacka

Rektor:
Katarina Krokström
0525-182 26

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger, 0525-181 93.