Fjällbacka förskola

Vitsippa

Fjällbacka förskola består av fem avdelningar och är belägen i anslutning till skog, hav och samhälle.

Avdelningarna Gåsö, Kalvö och Musö alla 1-5 årsavdelningar och är placerade i moduler intill Fjällbacka skola. Samlingsnamnet för dessa tre avdelningar är Hjärterö.

Avdelningen Valö är placerad i Fjällbacka servicehus som ligger cirka 100 meter från skolan. Florö är belägen cirka 800 meter från skolan i lägenhetsområdet Målgården.

Bilder från verksamheten

Språk, kommunikation och matematik vävs in i vår dagliga verksamhet. Vår förskola strävar efter att ge varje barn goda förutsättningar att erövra språk och känna nyfikenhet och glädje i mötet med skriftspråket. Vi lägger också stor vikt vid förskolans värdegrund där vi strävar efter att varje barn ska utveckla självständighet samt tilltro till sin egen förmåga.
Lek, samarbete, dialog och barns inflytande är viktiga didaktiska verktyg för oss. Vår helhetsidé utgår från att varje barn ska bli sitt bästa jag! Barn är inte, de blir och med förskolans läroplan som utgångspunkt lägger vi grunden för ett livslångt lärande!

I Tanums kommun använder vi oss utav Unikum som är ett välutvecklat och säkert dokumentationsverktyg, där pedagogerna kan synliggöra barnens lärande och utveckling på ett tydligt och konkret sätt.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Fjällbacka förskola

Gåsö
0525-184 56
076-125 10 18

Kalvö
0525-184 55
076-125 00 07

Musö
0525-184 57
072-145 50 29

Valö
0525-184 61
070-609 13 06

Florö
0525-185 86
072-145 51 46

Adress:
Fjällbacka skola
Nestorsvägen
457 40 Fjällbacka

Rektor:
Catrine Adlersson
0525-182 26

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.