Barn från Syrien trivs på Barnkullen

Barn på Barnkullen

Sång med låtsasmikrofoner. Sheelan
Omar tillsammans med barnen Maria
(närmast till vänster), Lujain, Jihad,
Massa och Randha (till höger om
Sheelan).

Tretton barn och ungdomar från Syrien går sedan ett par veckor i skola och förskola i Tanums kommun. De nya eleverna är asylsökande från förläggningen på Edsviks camping.

Fyra flickor och en pojke leker glatt på avdelningen Stjärnan på
Barnkullens förskola i Tanumshede. Leksaker som med fantasins hjälp blir mikrofoner inspirerar dem att sjunga en arabisk barnvisa.

Sheelan Omar, som är modersmålsstödjare, har fått ett utvidgat uppdrag att stötta dessa nya elever. Nu fyller hon i där de inte riktigt kommer ihåg visans text.

-Barnen är väldigt nöjda med att vara här, berättar hon.

Nya bokstäver

Och frågor till dem via henne ger bara positiva svar: Det är roligt att leka här. Det finns så mycket leksaker att välja mellan. Maten är jättegod och man får äta mycket frukt.

Namnskyltarna till korgarna för barnens egna saker är skrivna med både latinska och arabiska bokstäver. De väcker intresse bland övriga barn på Barnkullen, även om det sedan tidigare finns barn där med arabiska som hemspråk.

-Att jobba med barn från olika kulturer är något vi är vana vid, säger rektor Margareta Kostovska.

-Det är väldigt bra att barn får lära känna andra kulturer än den egna, tillägger Sheelan Omar.

”Spännande”

Tillgång till arabisktalande personal och plats för fler barn bidrog till att de fem förskolebarnen placerades på Barnkullen.

I Grebbestads skola går tre barn. De är nästan jämnåriga och går alla i femman. Hemspråkslärare och arabisktalande klasskamrat underlättar. Alla tre kan också lite engelska.

-Och de är jätteintresserade av att lära svenska, berättar rektor Ulrika Hjärling, som tycker att starten gått fantastiskt bra.

-Roligt och spännande att få in elever med annan bakgrund i vår skola, tycker hon.

Särskolan, högstadiet och gymnasiet har också fått nya elever från asylförläggningen.

Snabbt

Skolgången har ordnats med kort varsel.
-Vi visste inget förrän avtalet mellan Nordic Camping och Migrationsverket om förläggningen var klart, berättar utredningssekreterare Karin Gabrielsson på barn- och utbildningskontoret.

Skola och förskola måste erbjudas inom en månad, en tidsgräns som Tanum klarat.

Alternativet särskild skollokal för barnen upplevdes som sämre än placering i ordinarie grupper.

-Det innebär en mer normal tillvaro för barn som ska komma in i det svenska samhället, säger Gabrielsson.

Hur länge barnen blir kvar i kommunen beror på beslut om uppehållstillstånd och vilka kommuner flyktingarna placeras i

Mustafa Tyfur, som har dottern Maria på Barnkullen, märker att hon stortrivs.
-Och när vårt barn är lyckligt blir vi föräldrar också lyckliga.

Nu hoppas han att Maria och de andra barnen snabbt lär sig svenska.
-I den åldern är det ju så lätt för dem att lära nya språk, säger han

-Hej då, ropar barnen på Barnkullen när det är dags att skiljas.

Språkinlärningen har redan börjat, utan särskild undervisning men med hjälp av mycket lek och samvaro.

Fakta:

Lagfäst krav ordna skolgång

Kommuner har numera laglig skyldighet att erbjuda allmän förskola och skola för asylsökande barn. Åtagandet ligger utanför den kommunala flyktingmottagningen och bekostas av en schablonersättning från Migrationsverket. Tanum har därtill fått särskilt bidrag för särskoleundervisning och skolskjuts för förskolebarnen.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede