Riktlinjer för kommunal barnomsorg

Vem kan få plats i barnomsorgen?

Med barnomsorgsplats avses plats inom pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) förskola eller fritidshem. Tanums kommuns barnomsorg riktar sig främst till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Barn har rätt till allmän förskola från hösten det år barnet fyller tre år fram till fem års ålder alternativt tills dess att barnet börjar förskoleklass.

Barn i åldrarna ett till fem år, vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn, har rätt till kommunal barnomsorg 15 timmar per vecka. Tiden anvisas av respektive förskola eller pedagogisk omsorg.

Om du ska vara föräldraledig har du rätt att ha kvar barnet på det tidigare schemat till och med den dag du kommer hem från BB med det nya syskonet.

För att få plats i kommunal förskola eller familjedaghem krävs:
- att behovet varar längre än 3 månader
- att vårdnadshavare inte har obetalda barnomsorgsskulder

För att få plats på fritidshem krävs att vårdnadshavare arbetar eller studerar och inte har obetalda barnomsorgsskulder.

För att få plats i föräldrakooperativ hänvisas till respektive föräldrakooperativs styrelse.

Barnomsorgskö

När du bedömer att du behöver plats för ditt barn ansöker du om plats på webben (se länk till höger) dock senast tre månader innan för att platsgarantin ska gälla. Anmälan med placerings-tider och inkomstuppgift måste ha kommit in senast tre månader innan plats önskas.

Om du har frågor kan du kontakta Barn- och utbildningsförvaltningens admininstratörer som nås via Kundcenter, telefon 0525-180 00. 

Plats i barnomsorg erbjuds i turordning efter anmälningsdatum.

Redan placerade barn, har i mån av plats, möjlighet att önska omplacering till annan förskola eller pedagogisk omsorg. Omplacering sker vanligtvis vid läsårsstart.

Förtur till plats

Rätt till förtur, i mån av plats, äger rum under följande förutsättningar:
1. Barn i behov av särskilt stöd.
2. Syskon till placerade barn.

För att få förtur enligt kategori 1 måste du ta kontakt med Barn- och elevhälsan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

Anmälan till barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.