Uträkning av avgift för barnomsorg/skolbarnomsorg i Tanums kommun

Avser avgift för barn med plats i förskola, familjedaghem och skolbarnomsorg.

Bruttomånadsinkomst per hushåll:       Gäller från 2022-01-01
Antal barn Omsorgsform    Timnivå/vecka Avgift/barn
Barn 1
(det yngsta):
Barn 2
(det näst yngsta):
Barn 3
(det nästa)
Barn 4 eller fler:   
*)   Även förskolebarn 1-5 år i familjedaghem.
**)  Under juni-augusti borträknas inte allmän förskoletid
.
  Summa avgift:   
Om uträkningen inte fungerar, aktivera skript hos
Explorer och aktivera javascript hos Netscape
 
© Arbetsmiljöbyrån Västergötland