Grebbestads fritidshem

Fritidshemmen är en del av grundskolan och styrs av läroplanen (2011). Fritidshemmens syfte och centrala innehåll beskriv i kap. 4.

På Grebbestadskolans fritidshem ges elevernas egna tankar och idéer stor plats och lärarna inom fritidshemmen omvandlar dessa till lärande inom läroplanens ram. Undervisningen i fritidshemmen är grupporienterad och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Fritidshemmen arbetar i arbetslag tillsammans med grundskolans lärare. Vi har en samlad skoldag för årskurs F-2 där fritidslärare tar ansvar för klasserna någon timma per dag. Där finns alltid ett lekpass, så att eleverna ständigt lär sig nya roliga lekar.

I Grebbestad trivs eleverna på fritids och vi har många elever som är på fritids hela sitt mellanstadium. Skolan har fyra åldersindelade fritidshem som beskrivs var för sig nedan. morgonomsorg sker på Eftis och stängning sker på Millies hus. På loven slår vi oftast ihop fritidshemmen och färre fritidshem håller öppet.

Fritidshemmet Millies hus

Millies Hus är en gammal lärarbostad och ligger intill skolhuset. Här studerar förskoleklass under förmiddagarna och på eftermiddagen tar fritidsverksamheten vid. Lärmiljön och verksamheten präglas av lärande lek där eleverna ges möjlighet att kunna skapa sina lekidéer med stöd av pedagogerna. Rummen har en pedagogisk inriktning som lätt skall kunna utmana eleverna att vilja lära i skolans alla ämnen.

Stängning

Millies hus är det fritidshem som stänger för de sista eleverna. Kl 17.00 kommer de sena barnen från de andra fritidshemmen och Millies hus stänger senast 18.30

Du når Millies hus på 0525-187 62.

Fritidshemmet Amelie

Amelies fritids är en villa från 30-40-talet, som ligger inom skolans område. Här går eleverna från klass 1. Verksamheten på Amelie tar väl vara på elevernas ta-sig-för-samhet och roliga och lärorika elevprojekt tar sin form i verksamheten.

Du når Amelie på 0525-187 61.

Fritidshemmet Eftis

På Eftis går elever från
klass 3-6. På Eftis tränas eleverna att bli självständiga och ta ansvar för
att deras fria tid blir meningsfull och rolig. Lärarna på fritidshemmet handleder och coachar. Eftis har en hemvist men utifrån mognad och ansvarstagande ”lånar” eleverna skolans
andra lokaler för sina aktiviteter.

Morgonomsorg
På Eftis finns skolans morgonomsorg. Den öppnar kl 6.30 och eleverna går till skolan kl 8.00 Frukost serveras kl 7.15

Du når Eftis på 0525-187 77.

Fritidshemmet Skåren

På Skåren går elever från
klass 2. På Skåren tränas eleverna att bli självständiga och ta ansvar för
att deras fria tid blir meningsfull och rolig. Eleverna ges ett ökat ansvar
utifrån mognad och här finns goda möjligheter att starta och utveckla lärande
aktiviteter för livet

Du når Skåren på 0525-18765.

Kontaktperson för Grebbestad skola och fritidshem är rektor Ulrika Hjärling 0525–184 75.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede