Petterhagen

Petterhagens förskola

Petterhagen består av två avdelningar, Röda Huset och Vita Huset, som ligger i var sin byggnad och har var sitt tillagningskök.

Röda huset

På Röda Huset tar vi emot barn i åldrarna 1-3 år.

Här fokuserar vi mycket på språkutveckling och kommunikation. Vi vuxna reflekterar kring hur vi kommunicerar med barnen så att de känner att de är delaktiga och har inflytande över verksamheten. Tillsammans (stora och små) håller vi så sakta på och lär oss ännu ett språk, nämligen Tecken som stöd.

Många skapande aktiviteter sker i vår förskola i kombination med digital teknik. Det vi lär med hjälp av tekniken omsätter vi i fantasifulla konstverk och byggnationer.

Vita huset

På vår avdelning går barn i åldrarna 3-5 år.

Vi vill ge barnen mycket tid för lek och eget skapande. Under delar av dagen är barnen indelade i smågrupper, utifrån ålder och intresse. Då arbetar vi med sagoberättande, musik, bild och form, boksamtal och utforskning av vår närmiljö. Vår stora härliga gård inbjuder till mycket lek, fantasi och rörelse.

Vi har en kokerska som lagar mat från grunden. Vi strävar efter att ha så mycket KRAV-märkta råvaror som möjligt. Härliga dofter sprider sig i huset!

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Petterhagen

Avdelning Röda huset
0525-184 81

Avdelning Vita huset
0525-184 80

Adress:
Esplanaden 25
457 72 Grebbestad

Rektor:
Annelie Hasselgren
0525-184 70

Administratör:
Helene Jörgensson
Telefon 0525-187 60
Fax 0525-187 61

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.