Ängens förskola

Bild på Ängens Förskola

På Ängens förskola är det två avdelningar och vi har ett nära samarbete över avdelningarna, vi öppnar och stänger tillsammans och ser alla barn som våra gemensamma. Vi har en stor gemensam gård, där barnen på ett naturligt sätt lär känna varandra och pedagogerna. Närhet till skog och mark ger stor möjlighet till olika utflykter som väcker barnen intresse, nyfikenhet och lust att lära.Vi lägger stor vikt vid att se alla barn varje dag, både i grupp och individuellt. Ängens förskola har en utmanande inne och utemiljö som stimulerar till ett lärande för barnen under hela dagen.

Vi arbetar målmedvetet med barnens språkliga medvetenhet genom att läsa mycket böcker, rim och ramsor, dramatisera sagor och sångstunder flera gånger om dagen. För att förstärka barnens språk använder vi oss av tecken som stöd.

Vi är ute och leker varje dag oavsett väder och vind och en gång i veckan lämnar vi gården för att utforska vår närmiljö. På våra utflykter så tränar vi motorik, matematik, språket och att vi har roligt tillsammans när vi rör oss.

Vi arbetar medvetet med att alla barn blir sedda och bekräftade varje dag. Bland annat så delar vi in barnen i mindre grupper eller så har vi en gemensam sång/sago stund tillsammans.

Vi stimulerar barnens självständighetsträning genom att ha allt material där de kan nå det. Vi arbetar medvetet med språk, matematik och skapande verksamhet utifrån läroplanens mål, ibland i storgrupp och även i mindre grupper utifrån intresse och mognadsnivå.

Leken är en viktig del av vår verksamhet där vi får in mycket lärande och glädje. I vår dagliga kommunikation använder vi tecken som stöd som förstärkning till det talade språket.

Ängens förskola
Förskolans välkomstskyltFörstora bilden

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Förskola, grundskola och anpassad grundskola

Ulrika Björnberg
Skolchef
0525-186 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 81 Tanumshede