Ängens förskola

Bild på Ängens Förskola

På Ängens förskola finns två avdelningar. Blåklinten som är en 1-3-årsavdelning och Kaprifolen som är en 4-5 årsavdelning.

Vi har ett nära samarbete över avdelningarna, vi öppnar och stänger tillsammans och ser alla barn som våra gemensamma. Vi har en stor gemensam gård, där barnen på ett naturligt sätt lär känna varandra och pedagogerna. Närhet till skog och mark ger stor möjlighet till olika utflykter som väcker barnen intresse, nyfikenhet och lust att lära.

Vi lägger stor vikt vid att se alla barn varje dag, både i grupp och individuellt. Ängens förskola har en utmanande inne och utemiljö som stimulerar till ett lärande för barnen under hela dagen. Vi plockar godbitarna från många olika pedagogiska intriktningar vilket gör att vi har en bredd på vår verksamhet

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Ängens förskola

Blåklinten
0525-184 71

Kaprifolen
0525-180 38

Adress:
Grönemadsvägen 17
457 72 Grebbestad

Rektor:
Annelie Hasselgren
0525-184 70

Administratör:
Helene Jörgensson
Telefon 0525-187 60

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.