Rabbalshede förskola

Grön Flagg, på Rabbalshede förskola

Rabbalshede förskolas vision

På våra förskolor möts du av professionella pedagoger med barnens bästa i fokus. Vi bjuder in till en trygg lärmiljö där det ges plats för barnen att utveckla en stark tilltro till sin egen förmåga. Alla har en betydelsefull roll - barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Hos oss skall alla barn få utvecklas som individer, utan att formas av begränsande normer och förväntningar.

Våra ledord: Glädje, omtänksamhet, trygghet, gemenskap, respekt och integritet.

Förskolan ligger i anslutning till Rabbalshede skola och består av fyra avdelningar:
Kottarna, för 1-4-åringar 
Eken, för 1-4-åringar
Ekorren, för 1-4-åringar
Flyttfåglarna, för 5-6-åringar

Här finns kommunens första "Grön Flagg" certifierade förskola. Varje år startar en ny resa i Grön flaggs regi då det arbetas med olika utvecklingsområden inom Hållbar utveckling. I arbetet ingår en strävan mot att göra förskolan så kemikaliesmart som möjligt.

På våren startar odlingssäsongen både inomhus och utomhus i odlingslådor på gården. Odlingen gynnar inte bara barn och pedagoger utan även fjärilar och andra pollinerare.

Lärandet pågår hela dagen och stor vikt läggs vid att alla barns röster blir hörda. Trygga och varma relationer är en grundbult i verksamheten. Barnen ska känna sig trygga, uppskattade och ges möjlighet till ett lustfullt lärande med leken i fokus.

Förskolan ligger naturskönt med skogen runt knuten och för de äldre barnen är skogsutflykter ett stående inslag.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Rabbalshede förskola

Kottarna
0525-184 35

Flyttfåglarna
0525-184 31

Eken
0525-18460

Ekorren
0525-185 86

Adress:
Rabbalshede skola
Riksvägen 5
457 55 Rabbalshede
Rabfsk@tanum.se

Rektor:
Katarina Krokström
0525-182 26

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25

Barn- och elevhälsan
För barn i behov av särskilt stöd kan förskolan använda sig av den centrala barn- och elevhälsan där förvaltningens samlade resurser finns i form av logopeder och specialpedagoger.