Styrdokument, planer

Förskolan och fritidshemmen styrs av skollagen, målen i läroplanerna för förskolan och grundskolan samt även av lokala mål, som Tanums kommuns skolplan.PDF (pdf, 153.9 kB) 

Personalen i förskolan deltar regelbundet i kompetensutveckling. En av kompetensutvecklingsinsatserna beskrivs i reportage från en föreläsning våren 2014.

I kvalitetsuppföljningenWord (word, 87.1 kB) beskrivs måluppfyllelsen i kommunens skolor och förskolor. 

Kulturplan för barn och ungdom omfattar också förskolebarnen.

Lokala mål och planer hittar du i menyn till vänster.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede