Förskolor i Tanums kommun

Rolig, trygg och lärorik är det som utmärker den förskola vi erbjuder dig och ditt barn. Förskolan är första steget i det svenska utbildningssystemet. Här lägger vi grunden för ditt barns livslånga lärande.

Det är ett viktigt uppdrag som medför ett stort ansvar. Forskning visar att de första åren i en människas liv är de viktigaste för hur man fortsätter att lära sig och hur man förhåller sig till sin omvärld och andra människor. Vi vill bidra till att lägga den grunden för ditt barn.

I vår kommun finns det kommunala förskolor i

  • Bullaren (Backa)
  • Fjällbacka
  • Grebbestad
  • Hamburgsund
  • Rabbalshede
  • Tanumshede

Som förälder har du rätt att välja den förskola som du anser passar ditt barn bäst. Det kan hända att du blir erbjuden plats på en annan förskola om det är fullt i gruppen men står då i omplaceringskö.

Lär mer om våra förskolor i länkarna till vänster.

De kooperativa förskolorna finns i Östad, Lur, Tanumshede och på Resö.

Förskolans öppettider varierar efter föräldrarnas behov mellan 6.30 och 18.30. På förskolan serveras frukost, middag och mellanmål.

I barngruppen arbetar i huvudsak förskollärare och barnskötare. Verksamheten styrs av Läroplan för förskolan. I förskolan sker lärandet genom lek i stimulerande och utmanande miljöer både inom- och utomhus. Pedagogernas uppdrag är att stödja och utmana barnen i deras lärande.

För att barnet ska få en trygg start i förskolan deltar föräldrarna i verksamheten tillsammans med personalen enligt ett uppgjort schema. Man brukar räkna med att inskolningen tar cirka två veckor.

Barnomsorgsavgift betalas från och med inskolningens första dag utifrån barnets beräknade placeringstid. Kommunen tillämpar maxtaxa.

För kontakt med respektive förskolechef använd funktionen sök barnomsorg eller se kontaktuppgifter nedan.

Barnkullens förskola, Paviljongen och Världsarvsförskolan

Besöksadress: Barnkullens förskola, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede

Förskolechef: Margareta Kostovska, tel: 0525-183 28, fax: 0525-183 15, e-post: margareta.kostovska@tanum.se

Administratör: Hanna Bogren, Tel: 0525-18250, E-post: hanna.bogren@tanum.se

 

Rabbalshede förskola

Besöksadress: Rabbalshede skola, Knaxeröd, 457 55 Rabbalshede

Förskolechef: Catrine Adlersson, tel: 0525-182 26, e-post: catrine.adlersson@tanum.se

Administratör: Helene Jörgensson, tel: 0525-187 60, fax: 0525-187 61, e-post: helene.jorgensson@tanum.se

Backa förskola

Besöksadress: Backa förskola, Backa skolväg 1, 450 84 Bullaren

Förskolechef: Annelie Hasselgren, tel: 0525-184 70, e-post:annelie.hasselgren@tanum.se

Administratör: Helene Jörgensson, tel: 0525-187 60, fax: 0525-187 61, e-post: helene.jorgensson@tanum.se

Fjällbacka förskola

Besöksadress: Fjällbacka skola, 450 71 Fjällbacka

Förskolechef: Catrine Adlersson, tel: 0525-182 26, e-post: catrine.adlersson@tanum.se

Administratör: Hanna Bogren, Tel: 0525-182 50, E-post: hanna.bogren@tanum.se

Hamburgsunds förskolor (Lisabacken, Hogane och Hornbore)

Besöksadress: Hamburgsundskolan, Skolvägen 2, 457 45 Hamburgsund

Förskolechef: Monica Rosenhoff, tel: 0525-184 03, e-post: monica.rosenhoff@tanum.se

Administratör: Hanna Bogren, Tel: 0525-18250, E-post: hanna.bogren@tanum.se

Grebbestads förskolor (Petterhagen, Vita Huset, Naturförskolan och Ängens förskola)

Besöksadress: Grebbestad skola, Grönemadsvägen 12, 457 72 Grebbestad

Förskolechef: Annelie Hasselgren, tel: 0525-184 70, e-post:annelie.hasselgren@tanum.se

Administratör: Helene Jörgensson, tel: 0525-187 60, fax: 0525-187 61, e-post: helene.jorgensson@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede