Rabbalshede förskola

Grön Flagg, på Rabbalshede förskola

Vår förskola ligger i anslutning till och på Rabbalshede skola.

Kottarna, 1-3 år, håller till i ett eget hus bakom skolan.

Flyttfåglarna, 4-6 år, håller till i skolans lokaler.

Här finns kommunens första "Grön Flagg" certifierade förskola. Vi fick vår fjärde flagga i december 2015. Grön Flagg visar att vi prioriterar miljö och hållbar utveckling i den dagliga verksamheten.

2016-2017 är våra utvecklingsområden "språk, kretslopp, närmiljö samt hälsa och livsstil". Vi vill visa barnen att hälsa/livsstil och närmiljö är en del av ett kretslopp.

Vi på Rabbalshede förskola vill ha en verksamhet som:

  • är lustfylld 
  • är full av stimulerande upplevelser 
  • väcker nyfikenhet
  • skapar trygghet och ger stort utrymme för barnens lek.
Barn i skog

Hos oss pågår lärandet under hela dagen. Att få lyssna till tystnaden borde vara alla barns rätt.

Vi vill ge barnen rötter och vingar.

Vi lägger fokus på barnens språk-, läs- och skrivutveckling. Vi ser den röda tråden mellan förskola och skola och i lek rustar vi barnen för att de i framtiden skall bli läsande och skrivande elever.

Vi har skogen runt knuten och dit går vi minst en dag/vecka. Om vädret inte är alltför bistert äter de äldre barnen även sin  lunch i skogen den dagen.

Vi startar vår odlingssäsong redan i februari då vi sätter våra gurkfrön. Sedan förtsätter odlandet långt in på hösten. Ofta avslutar vi med att göra en allhelgona-pumpa från egen odling.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Rabbalshede förskola

Kottarna
0525-184 35

Flyttfåglarna
0525-184 31

Adress:
Rabbalshede skola
Riksvägen 5
457 55 Rabbalshede
Rabfsk@tanum.se

Rektor:
Catrine Adlersson
0525-182 26

Administratör:
Pia Hedin
0525-185 25