Fjällbacka förskola

Vitsippa

Fjällbacka förskola är belägen i anslutning till skog, hav och samhälle. Förskolan består av fem avdelningar:

Gåsö & Kalvö: 1-3 år
Musö: 3-4 år
Valö: 4-5 år
Florö: 1-5 år

Avdelningarna Gåsö, Kalvö och Musö är placerade i Fjällbacka Skola och samlingsnamnet för dessa tre avdelningar är Hjärterö. Avdelningen Valö är placerad i Fjällbacka Servicehus som ligger cirka 100 meter från skolan. Den nya avdelningen, Florö, ligger på Målgården.

Bilder från verksamheten

Våren 2016 antog Fjällbacka förskola profilen Naturvetenskap och Teknik. Den genomsyrar verksamheten och går i linje med förskolans läroplan (Lpfö 98/10länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Vi lägger fokus på att upptäcka och utforska de fyra elementen, eld, luft, jord och vatten i vår närmiljö.
Vi strävar efter att vara medforskande pedagoger som genom samtal, gemensamma upplevelser och skapande processer utmanar och stöttar barnen i deras lärande.

Språk, kommunikation och matematik vävs in i vår dagliga verksamhet. Vår förskola strävar efter att ge varje barn goda förutsättningar att erövra språk och känna nyfikenhet och glädje i mötet med skriftspråket.

Vår helhetsidé utgår från att varje barn ska bli sitt bästa jag! Barn är inte, de blir och med förskolans läroplan som utgångspunkt lägger vi grunden för ett livslångt lärande!

Ta gärna del av vårt träd som är en illustration av arbetslagets reflektioner kring hur vi ska jobba med Fjällbacka Förskola.

Hur växer vår nya förskola och profil fram?

Fjällbacka förskolas profilträd

Vi har tänkt oss en liknelse av hur ett träd växer, vad det behöver för att må bra och växa sig stark. Allt börjar i det osynliga, under ytan. Ett träds rötter är dess ursprung, dess grundläggande förutsättningar. Starka rötter ger starka träd. För att det ska gro och spira krävs det bland annat vatten, vatten ger liv. Solens strålar jobbar vi medvetet med och det är något som dagligen genomsyrar vår verksamhet. När rötterna har goda förutsättningar börjar trädet växa och en stam bildas; en profil som grenar ut sig i olika arbetsområden. Många grenar korsar varandra och vi lär ämnesövergripande. På grenarna växer sedan löven ut, det vi ser som praktiska spår i verksamheten, upplevelser vi tillsammans delar och lär av. Ett friskt träd växer bäst då alla delar samverkar, det bildar en stabil helhet och där får alla chansen att bli sitt bästa jag!

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Fjällbacka förskola

Gåsö
0525-184 56
076-125 10 18

Kalvö
0525-184 55
076-125 00 07

Musö
0525-18457
072-145 50 29

Valö
0525-184 59
070-6091306

Florö
0525-185 86
072-145 51 46

Adress:
Fjällbacka skola
Nestorsvägen
457 40 Fjällbacka

Förskolechef:
Catrine Adlersson
Tel: 0525-182 26

Administratör:
Hanna Bogren
Tel: 0525-182 50