Förskolor i Tanums kommun

I Tanum finns förskolor i många delar av kommunen.

Det finns kommunala förskolor i Bullaren (Backa), Tanumshede, Grebbestad, Fjällbacka, Rabbalshede och Hamburgsund. I förskolan tar man emot cirka 17 barn per avdelning i åldrarna 1-5 år. Det finns även småbarnsgrupper 1-3 år och 3-5 årsgrupper på en del förskolor.

Tre förskolor i kommunen har utomhusprofil, Världsarvsförskolan på Vitlycke, Tanumshede (Natur och kultur), Naturförskolan i Grebbestad och Hornbore förskola Hamburgsund (I Ur och skur). Barnkullens förskola och Världsarvsförskolan i Tanumshede har ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Rabbalshede är Tanums första miljöcertifierade förskola (Grön Flagg). Lisabackens förskola har en sagoprofil. Läs mer om alla våra förskolor i länkarna till vänster.

Som förälder har du rätt att välja den förskola som du bedömer passar ditt barn bäst. Det kan hända att du blir anvisad plats på en annan förskola om det är fullt i gruppen men står då i omplaceringskö.

De kooperativa förskolorna finns i Östad, Lur, Tanumshede och på Resö.

Öppethållande varierar efter föräldrarnas behov mellan 6.30 och 18.30. Om det finns behov av barnomsorg som går utöver de ordinarie öppettiderna kontaktas rektor, som då får kännedom om behovet och ser över möjligheten att tillgodose behovet.

På förskolan serveras frukost, middag och mellanmål. I barn- gruppen arbetar i huvudsak förskollärare och barnskötare. Verksamheten styrs av Läroplan för förskolan. I förskolan sker lärandet genom lek i stimulerande och utmanande miljöer både inom- och utomhus. Pedagogernas uppdrag är att stödja och utmana barnen i deras lärande.

För att barnet ska få en trygg start i förskolan deltar föräldrarna i verksamheten tillsammans med personalen enligt ett uppgjort schema. Man brukar räkna med att inskolningen tar cirka två veckor.

Barnomsorgsavgift betalas från och med inskolningens första dag utifrån barnets beräknade placeringstid. Kommunen tillämpar maxtaxa.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede

Telefon

Länkar

Anmälan till barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrering av barnschemalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppsägning av barn/ skolbarnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrering av ny inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänster