Familjedaghem, dagbarnvårdare

I den nya Skollagen 2010:800 har begreppet familjedaghem försvunnit och heter numera pedagogisk omsorg. Under en övergångsperiod kommer kommunen att använda det gamla begreppet familjedaghem eftersom det är känt och inarbetat hos brukare och allmänhet.

Att ha sitt barn i familjedaghem innebär att en av kommunen anställd dagbarnvårdare tar emot barn i sitt hem. Barnen får vistas i en lugn och trygg hemmiljö tillsammans med en grupp barn i varierande åldrar.

Familjedaghem tar emot barn i åldrarna 1-5 år, i mån av plats även barn i åldrarna 6-12 år. Hemmiljön ger barnet naturliga upplevelser av hur vardagslivet fungerar i lek och arbete och möjlighet att på ett lustfyllt sätt delta i de dagliga sysslorna. Det läggs stor vikt vid barnens utevistelse och naturupplevelser.

Frukost, middag och mellanmål serveras beroende på barnets vistelsetider.

Öppettiderna varierar mellan familjedaghemmen, beroende på föräldrarnas tillsynsbehov. Alla barn erbjuds en vikarierande dagbarnvårdare.

Verksamheten i familjedaghemmen utgår från "Allmänna råd för pedagogisk omsorg" samt Läroplan för förskolan. 

För att barnet ska få en trygg start i familjedaghemmet finns en inskolningsperiod då föräldrarna gradvis lämnar barnet enligt ett uppgjort schema. Inskolningen beräknas ta cirka två veckor.

Ansökan om plats sker via kommunens hemsida, se länk till höger.

Barnomsorgsavgift tas ut från och med inskolningens början. Kommunen tillämpar maxtaxa. För 3-5 åringar i familjedaghem räknas 15 timmar bort från underlaget för avgiften från och med höstterminen det år barnet fyller 3.

Chef för dagbarnvårdare i Tanumshede, Lur och Hamburgsund är förskolechef Monica Rosenhoff, tel: 0525-184 03, e-post: monica.rosenhoff@tanum.se

Chef för dagbarnvårdare i Grebbestad, Backa och Rabbalshede är förskolechef Catrine Adlersson, tel: 0525-182 26, e-post: catrine.adlersson@tanum.se

Information för dig som har fått plats för ditt barn inom barnomsorgenPDF (pdf, 115.4 kB) (pdf, 34 kB)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede