Ungdomsteamet

Ungdomsteamet jobbar för att ungdomar i Tanums kommun ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. I teamets uppdrag ingår att sprida information och knyta samman aktörer som träffar ungdomar i Tanums kommun.

Skriv tabellbeskrivning här

Namn

Befattning

Telefon-
nummer

Jonas Nilsson

Ungdomsvägledare

0525-18173

Carolina Holmqvist-Hogebrandt

Socialpedagog

0525-18348

Jessica Jonasson

Fritidssamordnare

0525-18151

Monica Kjellstorp

Skolsköterska

0525-18202

Emma Karnstöm

Fältsekreterare

0525-18369

Ann-Britt Oseland

Rektor gymnasiet

0525-18392

Emelie Winter

Kurator, ungdomsmottagningen

010-4416350

Erika Persson

Kurator skolfrånvaroteamet

0525-18218

Petra Hagberg

Arbetsmarknadssamordnare, AME

0525-18562

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede