Samverkansteamet skolfrånvarofrågor

Att ha barn som inte vill gå till skolan är ett vanligt bekymmer för många föräldrar. Det kan vara allt från att barnet ha svårt att somna på kvällarna till att helt vägra att gå till skolan.

I Tanums kommun jobbar vi efter TSI-modellen, Tidiga Samordnade Insatser. Den bygger på att hela vardagen ska fungera för barnet. I teamet jobbar skolkurator, ungdomarvägledare och fältsekreterare tätt ihop för att se till att samverkan fungerar mellan hem, skola och fritid.

Kontakta Samverkansteamet

Erika Persson, skolkurator, 0525-182 18

Annika Olofsson, familjebehandlare, 0525-184 23

Jonas Nilsson, ungdomsvägledare, 0525-181 73

Emma Engdahl, socionom Ungas psykiska hälsa,
031-320 34 25

Tecken på skolfrånvarobeteenden
Var vaksam på vad ditt barn ger uttryck för efter lov, sjukfrånvaro och vid stadieövergångarna, från låg- till mellanstadiet och från mellan- till högstadiet.

Ditt barn utrycker oro, ont i magen, huvudvärk, svårt att sova

Ströfrånvaro från skolan, vissa skolämnen eller skoldagar

Ringer ofta och vill gå hem från skolan

Konflikter i hallen innan man skall gå till skolan/fritids

Tips på skolnärvarobeteenden
Barn mår gott av tydlighet och rutiner. Kost, sömn och motion är nyckelfaktorer i en hälsosam livsstil.

Se till att ditt barn lägger sig i tid.

Släck skärmar en timma innan läggdags så att hjärnan hinner varva ner från digitala intryck.

Packa skolväskan/gympapåsen kvällen innan.

Ha en morgonrutin, samma varje dag.

Ha kvällsaktiviteter t.ex. i en förening där man möter andra barn och ungdomar.

Nyttiga länkar till föräldrar

Förebygg skolfrånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lågstadiet

Förebygg skolfrånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., mellanstadiet

Förebygg skolfrånvaro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., högstadiet

Möteshuset, föräldrastöd i Tanums kommun
Ungas psykiska hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (UPH) kvarterskliniken Tanumshede
Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., barn med NPF
Två föräldrars erfarenheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., föreläsning UR Play

 

 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede