Samverkansteamet skolfrånvarofrågor

Att ha barn som inte vill gå till skolan är ett vanligt bekymmer för många föräldrar. Det kan vara allt från att barnet ha svårt att somna på kvällarna till att helt vägra att gå till skolan. I Tanums kommun jobbar vi efter TSI-modellen, Tidiga Samordnade Insatser. Den bygger på att hela vardagen skall fungera för barnet. I teamet jobbar skolkurator, ungdomarvägledare och fältsekreterare tätt ihop för att se till att samverkan fungarer mellan hem, skola och fritid.

Kontakta Samverkansteamet

Erika Persson, Skolkurator, 0525 - 18 218

Emma Karnström, Fältsekreterare, 0525 - 18 369

Jonas Nilsson, Ungdomsvägledare, 0525 - 18 173

Emma Olausson, Socionom Ungas psykiska hälsa, 031 - 320 34 25

Tecken på skolfrånvarobeteenden

Var vaksam på vad ditt barn ger uttryck för efter lov, sjukfrånvaro och vid satdieövergångar låg- till mellansadiet och mellan- till högstadiet.

* Ditt barn utrycker oro, ont i magen, huvudvärk, svårt att sova

* Ströfrånvaro från skolan, vissa skolämnen eller skoldagar
* Ringer ofta och vill gå hem från skolan
* Konflikter i hallen innan man skall gå till skolan/fritids

Tips på skolnärvarobeteenden:

Barn mår gott av tydlighet och rutiner. Kost, sömn och motion är nyckelfaktorer i en hälsosam livsstil.


* Gå och lägga sig i tid

* Släck skärmar en timma innan läggdags så att hjärnan hinner varva ner från digitala intryck.
* Packa skolväskan/gympapåsen kvällen innan
* Ha en morgonrutin, samma varje dag
* Ha kvällsaktiviteter t.ex. i en förening där man möter andra barn och ungdomar.

 

Nyttiga länkar till föräldrar