Mötesplats för lek och samtal

Tillfälle till lek, samtal, information och utbyte av erfarenheter. Familjecentralen Eken fyller många funktioner, för både barn och vuxna.

-Det är bra att Amelia får träffa andra barn och för mig är det trevligt att träffa andra vuxna. På ett ställe som detta möts man på ett naturligt sätt, säger Nathalie Ögren, på besök på babykaféet med sju månader gamla dottern.

Nathalie och Amelia är bland de mammor och bebisar som samlats vid det stora bordet i lokalen i Hedeskolan i Tanumshede. Något barn får ett mål mat, en del föräldrar tar en fika. Den vanliga varma soppan uteblir denna gång eftersom det varit strömavbrott.

Nathalie Ögren och dottern Amelia trivs på babykaféet.

Nathalie Ögren och dottern Amelia trivs på babykaféet.

Antalet besökare varierar en hel del på babykaféet, som hålls på torsdagar, och även på den öppna förskolan, på måndagar och fredagar. Många kommer i anslutning till besök på BVC eller hos barnmorska.

Mammorna dominerar men även pappor hittar dit, särskilt till öppna förskolan. Även mor- och farföräldrar och andra som tar hand om småbarn välkomnas.

Åsa och Ann-Charlott som jobbar på familjecentralen

Familjecentralen Eken är efter en
handfull år en väl etablerad verksam-
het men förskollärare Åsa Henriksson,
till vänster, och Ann-Charlott Wester,
samordnare, är ständigt beredda att
anpassa den till nya behov och
önskemål.

Stöttar

Förskollärare Åsa Henriksson är på plats för att ta emot besökare, beredd att lyssna och stötta i föräldrarollen om så önskas. Det samma gäller kurator Ulla-Britt Grundén, som också alltid är där.

-Om någon vill fråga eller diskutera något.

Hon anser att öppna förskolan och babykaféet fyller viktiga funktioner.

-Utan tvekan, och det är oftast mycket välbesökt.

Möjlighet finns att boka enskilda samtal med Ulla-Britt Grundén, något många använder sig av.

Hur timmarna på babykaféet och öppna förskolan används styrs i hög grad av besökarna, som gärna får komma med önskemål. Samvaron är fri. Det går att komma och gå när som helst under öppettiderna.

Jennie Svanberg och dottern Hilda, åtta månader, har hunnit med en hel del besök på babykaféet.

-Det är bra här, socialt, och jag har varit på flera informationsträffar, berättar hon.

Informationen, som kan röra sig om bokläsning för barn eller om barnsäkerhet i bil, och hålls från i år på särskilda temadagar sista torsdagen i varje månad.

Jennie Svanberg med dottern Hilda.

Jennie Svanberg, med dottern Hilda,
värdesätter den information som
finns att få på familjecentralen.

Stella Broström Kallin med mamma Marielle Kallin.

Stella Broström Kallin, åtta månader,
på besök på babykaféet tillsammans
med mamma Marielle Kallin.

Föräldraträffar

Bred information inför förlossning och om föräldraskap ges på föräldraträffarna, som all personal på familjecentralen samverkar om. Babymassage och hjärtlungräddning (HLR) är bland inslagen i programmet.

I mars startas åter en föräldravägledningsgrupp utifrån programmet vägledande samspel ICDP för föräldrar till barn 0-6 år. Alla är välkomna att delta och byta erfarenheter.

Till det som erbjuds på familjecentralen är möjligheter för föräldrar att både skänka och hämta begagnade småbarnskläder, leksaker och utrustning.

Genom bibliotekets försorg går det också att låna ”språkpåsar” med ett urval böcker lämpliga för en viss åldersgrupp.

I fjol noterades närmare 1 250 besökande barn och vuxna på öppna förskolan och 450 på babykaféet.

-Bra med tanke på att vi har en ganska liten lokal, tycker Åsa Henriksson.

Fakta Familjecentralen Eken:

  • Samarbete mellan Tanums kommun och primärvården.
  • Riktar sig till blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år.
  • Verksamheter som barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning, öppen förskola och babykafé.
  • Barnmorskor, distriktssköterskor, förskollärare och kurator (även verksam i ungdomsmottagningen i samma hus) ingår i fasta personalen.
  • Mer information finns här på hemsidan och kan fås genom Facebookgruppen Familjecentralen Eken.
  • Informationsfolder översätts till engelska och arabiska.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Familjecentralen

Se respektive underrubrik i
menyn för kontaktinformation

Besöks/postadress

Björnbärsvägen 6
457 30 Tanumshede