Barn- och elevhälsa

Elevhälsans uppdrag och mål

Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta och erbjuda medicinsk, psykologisk, psykosocial- och specialpedagogiska insatser. Vårt främsta uppdrag är att vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att så tidigt som möjligt stödja elevers utveckling mot utbildningens mål.

I Tanums kommun samverkar elevhälsa på lokal och central nivå

Deras gemensamma uppdrag och mål är att tillsammans med barn/elever, pedagoger och föräldrar arbeta för att skapa en god social, pedagogisk och fysisk miljö utifrån barn/elevers olika behov och förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Den lokala elevhälsan

På varje grundskola och gymnasieskola finns en lokal elevhälsa, som rektor ansvarar för. Deras uppdrag är att arbeta elevnära i samarbete med lärare och föräldrar. I den lokala elevhälsan ingår, förutom rektor, skolsköterska och lärare med specialpedagogisk kompetens. Specialpedagog, speciallärare och socialpedagog kan också ingå.

Rektor för den lokala elevhälsan

Rabbalshede, Fjällbacka

 • Ulrika Larsson 0525-184 50, F-åk 5.

Hamburgsund

 • Sven-Erik Olsson 0525-184 51, åk F-9.

Grebbestad

 • Ulrika Hjärling 0525-184 75, F-åk 6 .

Tanumshede

 • Ulla Elowsson 0525-183 91, F-åk 6.
 • Mattias Larsson 0525-183 95, åk 7-9.

Backa, Lur

 • Camilla Arvidsson 0525-180 51, F-åk 6.

Särskolan

 • Lena Helsing (tillförordnad) 0525-181 96, F-åk 9.

Gymnasiet

 • Ann-Brit Oseland (biträdande) 0525-181 99

Den centrala barn- och elevhälsan

Riktar sig till alla barn/elever inom kommunens förskolor, pedagogisk omsorg, grund-, grundsär- och gymnasieskolan och får sina uppdrag av förskolechef/rektor. I teamet arbetar specialpedagoger, logoped, psykologer, kuratorer, skolläkare och skolsköterskor.

Chef för centrala barn- och elevhälsan

 • Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Administratör

 • Marie Landgren 0525-182 50

Länkar

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen/skolverket: Vägledning för elevhälsan (2014) www.socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket
Exempel på information från www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Främja, förebygga och åtgärda
 • Särskilt stöd.
 • Stödmaterial om stödinsatser.
 • Extra anpassningar och särskilt stöd.

Barn- och ungasamverkan i Västra Götaland (Västbus)
Västbus är en nätverksmodell som används i Tanums kommun för samordnade tidiga insatser. I det vardagliga livet kan det ibland bli svårt och barn/ungdom och deras familj kan behöva stöd på olika sätt. Här kan ni läsa mer om detta arbete: Vad är Västbus? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-182 50

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede