Barn- och elevhälsa

Elevhälsans uppdrag och mål

Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta och erbjuda medicinsk, psykologisk, psykosocial- och specialpedagogiska insatser. Vårt främsta uppdrag är att vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att så tidigt som möjligt stödja elevers utveckling mot utbildningens mål.

I Tanums kommun samverkar elevhälsa på lokal och central nivå

Deras gemensamma uppdrag och mål är att tillsammans med barn/elever, pedagoger och föräldrar arbeta för att skapa en god social, pedagogisk och fysisk miljö utifrån barn/elevers olika behov och förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Den lokala elevhälsan

På varje grundskola och gymnasieskola finns en lokal elevhälsa, som rektor ansvarar för. Deras uppdrag är att arbeta elevnära i samarbete med lärare och vårdnadshavare. I den lokala elevhälsan ingår, förutom rektor, skolsköterska och lärare med specialpedagogisk kompetens. Specialpedagog, speciallärare och socialpedagog kan också ingå.

Rektor för den lokala elevhälsan

Rabbalshede, Fjällbacka

 • Ulrika Larsson 0525-184 50, F-åk 6.

Hamburgsund

 • Daniel Abrahamsson 0525-184 09, F-åk 6.
 • Sven-Erik Olsson 0525-184 51, åk 7-9

Grebbestad

 • Ulrika Hjärling 0525-184 75, F-åk 6

Tanumshede

 • Marie Enstedt 0525-183 91, F-åk 6
 • Camilla Odinger 0525-183 95, åk 7-9

Backa, Lur

 • Camilla Arvidsson 0525-180 51, F-åk 6.

Särskolan

 • Sofia Oscarsson 0525-181 96, F-åk 9.

Gymnasiet

 • Ann-Brit Oseland 0525-181 99

Den centrala barn- och elevhälsan

Riktar sig till alla barn/elever inom kommunens förskolor, pedagogisk omsorg, grund-, grundsär- och gymnasieskolan och får sina uppdrag av rektor. I teamet arbetar specialpedagoger, logoped, psykologer, kuratorer, socialpedagog, skolläkare och skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare (SYV).

Chef för centrala barn- och elevhälsan

 • Annika Vilhelmsson 0525-181 93

Administratör

 • Pia Hedin 0525-185 25

Länkar

Socialstyrelsen
Vägledning för elevhälsan (2016) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolverket
Exempel på information från www.skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Främja, förebygga och åtgärda
 • Särskilt stöd.
 • Stödmaterial om stödinsatser.
 • Extra anpassningar och särskilt stöd.

Barn- och ungasamverkan i Västra Götaland (SIP)
SIP (Samordnad Individuell Plan) är en nätverksmodell som används i Tanums kommun för samordnade tidiga insatser. I det vardagliga livet kan det ibland bli svårt och barn/ungdom och deras familj kan behöva stöd på olika sätt. Här kan ni läsa mer om detta arbete: Vad är SIP? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och elevhälsan

0525-181 93

Besöks/postadress

Skolvägen
457 82 Tanumshede