Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningskontoret har hand om den centrala administrationen.

Adress: Barn- och utbildningskontoret, 457 82 Tanumshede

Barnomsorgsfrågor: administratör kontaktas via Kundcenter på telefon 0525-180 00

Skolskjutsfrågor grundsskola: Malin Norrman, 0525-180 56

Bidrag gymnasieelever: Ann-Christin Leander, 0525-181 64

Förvaltningschef: Helen Larsholt 0525-182 24

E-post: bun.diarium@tanum.se

De ärenden som hanteras av den centrala förvaltningen är personal- och löneadministration, barnomsorgskö och avgiftsdebiteringar, bidrag för gymnasieelever samt skolsksjutsar. I frågor som gäller en specifik skola eller förskola ska du vända dig till rektor eller förskolerektor i ditt område som du hittar i länkarna under Grundskola eller Förskola och barnomsorg.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Barn- och utbildningskontoret

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 4
457 82 Tanumshede