LUPP-rapporten 2014

LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en undersökning genomförd på uppdrag av Tanums kommun. För andra gången har unga mellan 13 och 19 svarat på frågor om sin verklighet, framtid och önskemål i livet. Tidigare har LUPP genomförts 2011. Efter en generell enkät har djupintervjuer med några ungdomar genomförts.

Utdrag ur materialet: Tanums ungdomar har sommarjobb oftare än andra i riket, har en vilja att flytta från kommunen som vuxna men vill också komma tillbaka. Tjejer tycker oftare än killar att det saknas fritidssysselsättning och upplever sig också som mer stressade. Många unga tycker att de har för lite fritid. Liksom i resten av landet går alkoholanvändningen och rökningen ner. Ganska många är intresserade av att ha inflytande och kontakt med politiker och andra i kommunen. ”Låt våra röster bli hörda, ofta.” som en tjej på högstadiet skriver.

LUPP ska användas inom den kommunala verksamheten som del av underlagen för planering och beslut.

Här kan du läsa populärversionen av LUPP-rapportenPDF (pdf, 1.8 MB).

Här finns hela LUPP-rapportenPDF (pdf, 3.8 MB).

Fakta om LUPP

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av Ungdomsstyrelsen 2001. Den är en nationell undersökning där kommuner erbjuds möjligheten att delta för att kunna samla in kunskap om ungdomars bedömning av sin egen situation.

Samtliga rapporter och frågeunderlag finns att tillgå på Ungdomsstyrelsens hemsida www.ungdomsstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Ungdomsverksamhet

Björn Sjöberg
Tel. 0525-181 51

Besöks/postadress

Ungdomens Hus, Idrottshallen
457 82 Tanumshede