LUPP-rapporten 2011

Vad gör ungdomar idag? Hur ser de på sin framtid? Var vill de bo och arbeta - hur vill de att livet ska se ut? Vad skiljer Tanums unga mot resten av landet och hur stöttar vi entreprenörsandan som finns här?

I rapporten vittnar unga människor om att de inte känner sig delaktiga i beslut och inte lyssnas på - LUPP är ett försök att börja ta tillvara kunskapen hos dem.

Till LUPP-rapporten för Tanums kommunPDF (pdf, 373.7 kB)

Bakgrund

Förslaget att genomföra LUPP-undersökningen i Tanums kommun väcktes i samband med att man tog beslutet att bygga om fritidsgården i Tanumshede till ett Ungdomens Hus. Tanums kommun valde att rikta LUPP-undersökningen till alla ungdomar från årskurs 7 till 25 år.

Fakta om LUPP

LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av Ungdomsstyrelsen 2001. Den är en nationell undersökning där kommuner erbjuds möjligheten att delta för att kunna samla in kunskap om ungdomars bedömning av sin egen situation. Mellan 2001 och 2011 har runt 200 kommuner deltagit i Lupp.

Samtliga rapporter och frågeunderlag finns att tillgå på Ungdomsstyrelsens hemsida www.ungdomsstyrelsen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Ungdomsverksamhet

Björn Sjöberg
Tel. 0525-181 51

Besöks/postadress

Ungdomens Hus, Idrottshallen
457 82 Tanumshede