Restaurering på Hällsö bjöd på överraskningar

Hällsö lotsutkik har restaurerats i höst. Under arbetets gång har två spännande upptäckter gjorts. Dit hör en ristning i berget vid utkikens södra långsida.

-Vi tror det är ett bomärke och att det kan finnas en kompassros inhuggen under utkiken. Fyndet tyder på att platsen har en betydligt längre tradition än bebyggelsen där, säger byggnadsantikvarie Lars Rydbom, Bohusläns Museum Västarvet.

Han letade särskilt efter ristningar som brukar finnas vid lotsutkikar och gjorde upptäckten vid sista besöket.

Elisabeth Holmqvist, administratör på kommunens fastighetsavdelning, svarade för det första fyndet. Hon tittade in i det lilla huset nedanför utkiken när hon var på Hällsö för att fotodokumentera arbetet och såg då små gluggar med skjutluckor i väggarna innanför fasa-dens brädklädsel. Förrådet, som också använts som dass, visade sig vara den äldre utkik som för drygt ett sekel sedan fick lämna plats för nuvarande.

Har överlevt

-Oerhört spännande och jätteroligt att den gamla utkiken överlevt, säger Rydbom.

Han tror inte att en så gammal lotsutkik, kanske från mitten av 1800-talet, finns bevarad någon annanstans i Bohuslän. Senare utkikar som den på Hällsö, från omkring år 1900, byggdes likadana, oavsett byggplats, och troligen av material från en och samma av Lotsverket anlitad snickerifabrik.

-Dussinvaror men spännande exempel på tidiga konstruktioner utifrån en standard, säger Rydbom.

Den äldsta utkiken på Hällsö har nu fått den rötskadade nedersta syllen utbytt. Ny brädklädsel, som fortsatt täcker gluggarna på utsidan, ny dörr och takpapp har det också blivit.

Plastpanel bort

Den nyaste utkiken har genomgått en omfattande restaurering. Fasadens vita plastpanel har ersatts med locklistklädsel i trä, med utkikarnas traditionella, sågtandsformade nederkant. Klädseln har målats i en röd nyans eftersom utkiken ursprungligen var målad i Falu rödfärg. Ny råspont i taket, där papp fått ersätta plåten från en tidigare renovering, ny dörr och nya fönster, med fasta spröjsar, är andra förändringar. En del målning, både in- och utvändigt, återstår.

Helikoptertransport

En tredje träbyggnad på platsen, signalboden för förvaring av stormvarningskula, är ny-byggd efter den gamla förlagan. Boden snickrades i en bygghall, transporterades till Havs-tenssund och vidare därifrån med en helikopter som också fick forsla en del virke till och från utkiksberget.

Helikoptern var en billigare lösning än att bära allt uppför det 41 meter höga berget, men snickarna från Erlandsssons Bygg har ändå fått kånka på mycket.

-Detta har inte varit något enkelt ställe att arbeta på, säger Roger Hansson, arbetsledare på fastighetsavdelningen.

-Men det har varit ett väldigt kul projekt. Det tror jag att vi alla tyckt.
Kostnaden för restaureringen, utförd enligt riktlinjer från antikvarisk expertis, är uppe i 330 000 kronor varav 50 000 täcks av statliga byggnadsvårdsmedel.

Några bilder från Hällsö, klicka för förstoring.

Gamla lotsutkiken längst bort.
Den nya i förgrunden.

Lotsutkiken före restaureringen.

Gluggar med skjutluckor avslöjade
gammal lotsutkik.

Dubb med fastsatt sten, ovanlig
markering.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede