Utbyggnad av Nestorsgården ska sätta fart på Fjällbacka

Ett hus med plats för alla åldrar och en mängd olika aktiviteter. Det är ambitioner bakom planerna på en utbyggnad av hembygdsmuseet i Fjällbacka.

-Det ska vara naturligt att samlas på Nestorsgården. Här ska Dance Port-ungdomar och släktforskare kunna springa på varandra, säger Annika Torevi som exempel på de möten som kan komma att uppstå.

Annika Torevi är ordförande i såväl hembygdsföreningen som i nybildade ideella föreningen Fjällbacka Föreningsråd och en eldsjäl bakom projektet som hon tror kan sätta fart på föreningslivet och ge förutsättningar för nya evenemang.

Nestorsgården med vy mot Fjällbacka skola. Foto: Annika Torevi

Nestorsgården, till vänster i bilden, ligger strax intill Fjällbacka skola, och samarbetsmöjligheter ses mellan skolan och gården. Nybygget ska smälta in i miljön och byggas i linje med nuvarande röda lada. Foto: Annika Torevi

Kommunalt stöd

Halva den beräknade kostnaden, 2,5 miljoner kronor, söks från Boverket. 1 miljon ska täckas av lokala sponsorer. Drygt hälften av denna summa är redan utlovad, varav totalt 100 000 kronor från Sparbanken Tanum

Tanums kommun har lovat upp till 1,5 miljoner kronor, en förutsättning för Boverkets stöd.

-Den gedigna förstudien från Fjällbacka visar på ett slags allaktivitetshus som kan tjäna en mängd olika syften, säger barn- och utbildningschef Lennart Christensson, som inte utesluter ett samarbete med Fjällbacka skola, närmaste granne med Nestorsgården

Han tror att nybygget kan bli positivt för orten:
-Det kan knyta ihop samhället och ge skjuts åt de utvecklingskrafter som finns.

Nestorsgårdens hus. Foto: Annika Torevi

Utbyggnaden av hembygdsmuseet
Nestorsgården är enligt visionerna tänkt
att göra hembygdsgården till en naturlig
mötesplats, ett attraktivt besöksmål och
en självklar kunskapskälla.
Foto: Annika Torevi

Miljöanpassa

Arbete pågår med att ta fram bygglovshandlingar för ett hus strax söder om den röda ladan, på en plats där det tidigare fanns en gårdsbyggnad.

Nybygget, i suterräng och med maximal byggyta på 350 kvadratmeter, ska se ut som en ekonomibyggnad, anpassad till gårdsmiljön.

Nedre planet ska bland annat innehålla mötesrum och rymliga lokaler för Kville hembygdsarkiv.

På övre planet blir det bland annat kök och en stor, öppen lokal med scen, plats för utställningar och upp till 250 personer.

Utrymmet ger chans att visa upp mer av ortens historia.

-Kyrkans och stenhuggeriets historia är något museet nu i hög grad saknar, säger Torevi.

Filmens värld

Hon ser också skäl att lyfta fram den nutidshistoria som är knuten till filmskådespelerskan Ingrid Bergman och författaren Camilla Läckberg.

Lokalerna, tillgängliga även för rörelsehindrade, ger nya möjligheter att ta emot busslaster med besökare och utnyttja modern it-tekniks möjligheter.

-Fjällbackaguiderna kan ha väldigt stor glädje av detta, tror Annika Torevi.
Guideföreningen finns med på listan över samarbetspartners, liksom samhällsföreningen och Föreningen för Fjällbacka, viktiga företrädare för orten.

Filmstudion kan få en hemvist i lokalerna och dansföreningen Dance Port är en annan intressent.

Inte bara föreningar utan även företag och privatpersoner ska kunna hyra in sig.

Besked om bidrag väntas i juni.

-Allt hänger på att Boverket säger ja. Då trycker vi på knappen, säger Annika Torevi.

Fakta:

Nestorsgården ligger på kommunägda fastigheten Fjällbacka 176:124. Bostadshuset är från 1846.

Nuvarande röda ladan har bekostats och byggts av Kville Hembygds- och fornminnesförening

Föreningen Fjällbacka Föreningsråd, tilltänkt ägare till nybygget, har aviserat en ansökan till kommunen om att efter avstyckning få ta över Nestorsgården.

Camilla Läckberg vid Nestorsgården. Foto: Annika Torevi

Ett nybygge kan ge bättre förut-
sättningar att visa upp Fjällbacka
med hjälp av ”Läckbergeffekten”.
Bilden visar Camilla Läckberg och
programledaren Ted Rosvall vid
besök på Nestorsgården i sam-
band med inspelning av ett tv-
program i serien Vem tror du
att du är? Foto: Annika Torevi

Annika Torevi. Foto: Ann-Katrin Eklund

Annika Torevi är en drivande kraft
bakom planerna på en utbyggnad av
Nestorsgården.
Foto: Ann-Katrin Eklund

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede