Budskap från Tanum år 2000

Ny ristning: Tanum 2000

Manifestation

Tanums kommuns firande av ett nytt millennium har inte skett vid själva millennieskiftet utan är planerat som en mer bestående manifestation.

Människor har i vårt område dokumenterat sin närvaro sedan flera årtusenden.

Det finns en tradition att använda berg och sten som medium för kommunikation.

På samma sätt som det finns hällristningar inhuggna i berget som utgör beskrivningar och illustrationer om dåtidens människors förhållanden och tankar, har vi byggt vidare på denna tradition och har låtit utföra ristningar i berg som illustrerar förhållanden från vår tid. Detta som en dokumentation om oss och en hälsning till framtiden.

Ristningarna skall på något sätt anknyta till eller utgöra en fortsättning på de hällristningar som finns i dag och som kanske inte existerar när kommande seklers inbyggare begrundar ristningar från vår tid.

Kommunstyrelsen har beslutat, efter förslag från kultur- & fritidsnämndens konstutskott, att låta genomföra projektet " Moderna ristningar".

Moderna ristningar

Fem stenkonstnärer i kommunen - Roland Andersson, Ann Carlsson-Korneev, Kjell Sjögren, Agneta Stening och Ivan Stüffe - inbjöds att lämna skissförslag på dels ett siffer- och bokstavsbetonat och dels ett symbolbetonat utförande under det gemensamma temat "Budskap från Tanum år 2000".

Konstnärerna skulle föreslå lämpliga, fasta, hällar att utföra sina konstverk på. Dessa hällar kunde antingen vara på en mycket publik plats där människor ofta går förbi eller en mer undanskymd och rofylld plats.

Olämpliga platser ansåg vi vara i anslutning till befintliga hällristningar och övriga fornminnen eftersom de nya ristningarna är av en helt annan art och varken bör eller får beblandas med sina "förfäder".

Vår ambition var att låta utföra två ristningar, på två olika platser i kommunen.

Roland Andersson och Ivan Stüffe valde att avstå från att lämna bidrag till skisstävlingen. Övriga inbjudna, dvs. Ann Carlsson-Korneev, Kjell Sjögren och Agneta Stening, lämnade in vardera två skissförslag som accepterats av konstutskottet. Dessa tre erhöll därmed 5.000 kr vardera i arvode.

De två vinnande förslagen, som erhöll 20.000 kr vardera för att genomföras, var följande:

1.) Ann Carlsson-Korneev: "Karta över solsystemet år 2000".

Detta förslag utgörs av en karta över vissa planeters och kometers förflyttningar under år 2000. Plats: Stenbrottet "Sibirien" vid Heestrand.

2.) Kjell Sjögren: "Fanfar för Tanum 2000".

Detta förslag utgörs av en lurblåsare som, stående på toppen av texten "Tanum 2000", blåser en fanfar i form av ett snabel-a. Plats: Vid foten av Stöberget i Grebbestad.

Ann Carlsson-Korneev slutförde sitt konstverk i juni 2000, då också en pressinformation gavs på plats i Sibirien, Heestrand.

Kjell Sjögren färdigställde sitt konstverk under hösten 2000 och det invigdes den 10 december 2000.

Originalteckningen till ristningen har Tanums kommun köpt rätten till och har nyttjat som en kommunsymbol i millennietid, bl.a. när kommunen stod värd för sitt 10-årsjubilerande vänortsutbyte.

Ansvarig för projektet "Moderna ristningar" har kultur- och fritidsnämndens konstutskott varit.

Fanfar för Tanum 2000
Foto: Karl-Axel Wikström

"Fanfar för Tanum 2000"

"En lurblåsare för tankarna åter till bronsåldern
och dess föreställningsvärld,
men detta är en modern hällristning
med inspiration från gångna tider.
Formmässigt anknyter ristningen bakåt - mot bronsåldern - och idémässigt framåt!
Dåtidens lurblåsare anger stämtonen för vår tid; ett @.
Bilden är ristad i hällen enligt traditionen men med ny teknik.
Figur och textgrupp är blästrade förutom nollorna
som i form av skålgropar är handhuggna."
8 december 2000
Kjell Sjögren