Reglemente för Tanums kommuns kulturstipendium

Antaget av kommunfullmäktige 2006-06-19, § 63.

§ 1
Tanums kommuns Kulturstipendium syftar till att uppmuntra eller stödja person som visat förutsättning att kunna eller är på väg att etablera sig inom sitt verksamhetsområde, eller som bidrag för utbildning, enskilda studier eller resa. Projekt och insatser av nyskapande karaktär bör uppmuntras.

§ 2
Följande kriterier gäller för mottagande av Kulturstipendiet:

  • Mottagare skall vara verksam inom litteratur, musik, bildkonst, teater, film, dans, konsthantverk, hembygds-, natur- eller kulturvård, bildningsverksamhet eller därmed jämförbara områden.
  • Mottagare skall vara eller har varit bosatt i Tanums kommun eller på annat sätt ha anknytning till kommunen

§ 3
Kulturstipendiet utgöres av en penningsumma på  6 000 kr per mottagare.

Kulturstipendiet kan utdelas till en eller flera mottagare samma år.

§ 4
Ansvaret för Kulturstipendiets utdelande åvilar barn- och utbildningsnämnden.

Mottagare av Kulturstipendiet utses efter ansökan.

§ 5
Kulturstipendiet skall utdelas i samband med kommunens samlade utdelande av priser/stipendier/diplom eller vid annat offentligt arrangemang.

Tidpunkt för inlämnande av förslag till mottagare av kulturstipendiet skall av ansvarig nämnd anpassas så att det är klart i tid före utdelningstidpunkten. Grundtanken är att beslut om mottagare tas under senhösten/vintern och att utdelning sker vid gemensam ceremoni under januari eller februari månad efterföljande år.

Din ansökan om kulturstipendium skall lämnas till Tanums kommun, Kommunkansliet, 457 81 Tanumshede eller e-post ks.diarium@tanum.se. Blankett att använda Pdf, 360.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kulturverksamhet

0525-182 32

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede