Kulturpristagare 1980-2020

2021

Mottagare av årets kulturpris är Dick Johansson och Jerker Norlander.

Dick Johansson och Jerker Norlander blir årets kulturpristagare för sitt arbete med att genom ord och bild dokumentera brobygget vid Säm. Dokumentationen visar bilder från bygget av den ursprungliga bron 1936 fram till dagens nybyggnation. Dokumentationen kommer att samlas i boken ”Brobygget vid Säm”.

2020

Mottagare av årets kulturpris är Oscar Nordblom.

Oscar har under ett stort antal år varit en tongivande kulturprofil i kommunen genom sitt akvarellmåleri, sina teckningar och andra estetiska uttryck. Hans bilder fångar finkänsligt stämningen vid årets alla årstider, väder och klockslag. Naturen är ständigt närvarande i hans bilder från främst Bohuslän men även Dalsland. Oscar har även illustrerat omslagen för samlingsserien ”Jobcentre Rejects” som rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.

2019

Mottagare av årets kulturpris är Malin Sellman.

Malin Sellman är en eldsjäl som lägger ner både tid och kraft för kulturen i Tanums kommun, hon arbetar aktivt för att utöka både nationella och internationella förbindelser inom kulturen.

2018

Kulturpriset 2018 går till Francesco Scavetta:

För sitt entreprenörskap och för uppbyggandet av ett internationellt lysande kulturcentrum i Vitlycke Centre for Performing Arts tilldelas Francesco Scavetta 2018 års kulturpris i Tanums kommun.

Ett starkt entreprenörskap och en etablering av det oväntade kännetecknar årets kulturpristagare. På egen hand har Francesco Scavetta byggt upp ett internationellt nav för dans- och scenkonst på Vitlycke, en i grunden historisk plats för kulturellt och ekonomiskt utbyte med omvärlden. Centret huserar idag två studios och boende för lokala som såväl internationella gäster och utnyttjas stadigt för residens. Ambitionerna slutar dock inte där, för med spets och bredd kan verksamheten växa ytterligare med fokus mot lokal publik och pedagogik.

Tanums kommun är stolta över den kvalitet och kompetens Francesco Scavetta och centret står för och ser med glädje hur ett internationellt lysande kulturcentrum växer fram.

2017

Kulturpriset 2017 går till Ebbe Melin med motiveringen:

Ett tålmodigt, långvarigt engagemang för Kvillebygden som tar sig uttryck i många former kännetecknar årets kulturpristagare. Särskilt noterbart är arbetet med årsskriften Kvillebygden samt många av de återkommande arrangemang som vår pristagare varit med om att ta initiativ till. Där finns Hornbore Ting och Kvilleveckan, men också en förmåga att formulera sig i skrift såväl som praktiskt handlag vare sig det handlar om reparationer av hus och fastigheter eller i att dokumentera och förmedla. För ett brinnande intresse för historia och hembygd, och för en lång gärning tilldelas Ebbe Melin 2017 års kulturpris i Tanums kommun.

2016

Kulturpriset 2016 tilldelas Jenny och Joakim Arthur för arbetet med Solhems Konstall.

För ett stort och värdefullt arbete med att skapa en lokal för konst i Tanums kommun. Konsthallen vid Solhem ger kommunen en ny utställningsplats för det etablerade lokala konstlivet såväl som för kommande generationer i studenterna från Gerlesborgsskolan. Särskilt under påsktider då konsthallen samlar och fokuserar konstvandringen KVIRR och skapar utrymme för både förvaltning och förnyelse. Jenny och Joakim Arthur har satsat tid, kraft och pengar på en viktig pusselbit i Tanums kommuns infrastruktur för det fria konstlivet i och omkring kommunen, vilket vi vill uppmärksamma med årets kulturpris.

2015

Tanum är en liten del av jordklotet, men en viktig plats för alla konstnärer som funnit en plats att utvecklas här. Med mäktiga sakrala toner och finstämda pianostycken har årets kulturpristagare både erövrat Tanumsbornas öron och nått ut i världen. Den klassiska musiken får inte ofta den breda mediatiden, men för konsertpubliken vid luncher och kvällstid, för kyrkobesökare vid musikstunder såväl som vid högtider betyder den mycket. Årets kulturpristagare har inte bara glatt omgivningen med andras musik utan komponerar också egna verk. Han har stått som arrangör av konserter där han förutom sin egen medverkan förstått att få ett stort antal framstående musiker att framträda, och arrangerat program där han i ord och ton presenterat kända musikpersonligheter. Ett strävsamt musikerliv med stort hjärta för orgel och piano, och för publiken utanför de stora arenorna. Tanums kommun vill belöna en tonkonstnär som i sitt skapande inte glömmer publiken i Bohuslän.

Årets Kulturpris går till Kurt Wiklander.

2014

Tanum – musikkommunen! Det är bara ett av kulturepiteten vi kan koppla till vår hembygd. Musik ska byggas utav glädje, men det krävs tränade hantverkare som håller i verktygen. Engagemang, musikalitet men också kärlek till publiken och vilja att lära ut, sprida glädjen och tonerna och knyta band mellan människor.

Årets pristagare har arbetat med barn och äldre och ingått i otaliga musikgrupper som glatt oss i Tanum och publiken i utlandet med minutiöst genomförda konserter. Pristagaren har också i många år varit en av drivkrafterna bakom älskade hemmaarrangemang och festivaler - lika ofta hängande på en vägg byggande scenografi med en granrisgirland i handen som stående med en mik på scenen - där vi fått chansen att höra folkmusik som inte bara traderas utan utvecklas med resten av världen, precis som det är meningen att musik ska göra. Musik som lever och förs vidare i allt större cirklar, musik som binder ihop och får människor att komma samman och förstå varandra och ger Tanum en plats i världen.

Årets kulturpris går till en sann huldra med röst och spel som ingen annan: Mia Gunberg Ådin.

2013

Lisa Sigfridsson - ”Konst” och ”Tanum” hör samman för många. Från de urgamla hällristningarna över stenhuggarnas hantverksskicklighet till dagens skulptörer. Från akvarellmålarna som upptäckte ljusskiftningarna i Bohusläns sten och vatten till fotografer, textilkonstnärer, scenografer och scenkonstnärer som idag även inspireras av varandras verk. Skapande arbete kräver resurser precis som alla andra yrken. Varma rum, maskiner, mötesplatser, platser att bo på liksom utställningsytor och scenrum. Det händer att konstnärer går samman kring utgifterna och för att få del av en arbetsgemenskap. Arbete i en förening kräver mycket tid och engagemang. Om föreningen dessutom är en arbetsplats för 350 medlemmar från 13 länder och mer än 6000 årliga besökare krävs det också stor kunskap och obändig envetenhet för att utveckla och finansiera verksamheten. Med professionell entusiasm och envishet har hon lagt all sin tid på KKV-B, Konstnärernas Kollektivverkstad – Bohuslän, för konsten och konstnärerna. Ett arbete som stärker Tanum i världen och ger glädje och kunskap åt invånarna. Tanums kommun hyllar en styrelsemedlem som strävat efter utökad publik verksamhet, bättre arbetsvillkor och starkare ekonomi.

2012

Berit Carlsson - I vår globala värld får det lokala allt större plats. Människors behov av att känna sig hemma och att kunna välkomna andra människor till en plats där det finns trygghet och kontinuitet och där man känner sig stolt över sin historia är starkt. Hembygdsrörelsen och personer med stark känsla för sin hembygd är en viktig del av detta arbete för historia, nutid och framtid som kan minska rädslan för den stora världen utanför. Årets pristagare har en solid förankring i bygden och har arbetat för hembygden på många olika sätt. En särskilt värdefull insats är hennes engagemang i den genuina Gårdarnas marknad, som arrangerats som julmarknad under 20 år. Många har varit inblandade i Gårdarnas marknad men pristagaren har varit en stark drivkraft.

2011

Catharina Göransson - Som inflyttad kulturarbetare och projektledare har pristagaren använt sina starka kontakter med omvärlden till att genom sitt arbete visa upp Tanum för kommuninvånarna likväl som för resten av Västra Götaland och Sverige i projekt som Konst på led/Bottna Landart och leder (konstverk på vandringsleder i Sotenäs och Tanum), dokumentärfilmfestivalen Att se människan — Ingela Romare och kulturtidskriften r.e reflektion. erfarenhet vilken började ges ut hösten 2011. Projekten har hög konstnärlighet och har tillfört kommunen både medel och uppmärksamhet såväl från regionen som nationellt. Catharina Göransson är en flitig debattör och engagerad i konstnärligt arbete likväl som i kulturnäringslivsfrågor och lokal utveckling. Bottnafjordens Inköpsförening är en av hennes plattformar.Med priset vill Tanums kommun hylla sättet att diskutera konstyttringar och synliggöra konstarterna för allmänheten i och utanför kommunens gränser.

2010

Michael Halvarsson tilldelas Kulturpriset för ett brett engagemang inom kulturlivet i Tanums kommun, och särskilt inom scenkonsten. Michael Halvarsson har verkat som arrangör av scenkonst i flera föreningar såväl som regissör, skådespelare med mera. Uppsättningarna har spelats av både professionella och amatörer och har en geografisk bredd från Bullarerevyn till Hornbore Ting. De medverkande återfinns i alla åldrar. I arbetet med barn och unga har Michael också engagerats under Kulturloven på Kulturhuset Futura. Med priset vill Tanums kommun synliggöra och uppmärksamma en kulturarbetares betydelse - i många roller - för invånarnas glädje och kreativitet.

2009

Elsa Agélii tilldelas Kulturpriset 2009 för sina konstnärliga framgångar inom textilkonsten och den uppmärksamhet hon gett Tanums kommun genom sitt sociala engagemang lokalt och internationellt, bland annat genom etablerandet av Broderiakademin i Täcklebo och projektet Världens Vatten i en by i Indien. Med priset vill Tanums kommun synliggöra och uppmärksamma en konstnärs betydelse, som idé-, identitets-, och opinionsskapare.

2008

Berit Pettersson Mörkhult, Hamburgsund

2007

Carl-Georg Karlsson i mer än ett halvsekel varit verksam som stenhuggare, ett av Bohusläns äldsta yrken. Han har under åren, inte bara utvecklat sin egen skicklighet utan har också visat att stenhantverket har en plats i det moderna samhället, genom att utveckla nya produkter och införa ny teknik, vilket gjort att det företag han driver kunnat leva vidare.Carl-Georg har också utvecklat sin konstnärliga talang ett flertal skulpturer, bland annat "Plommonet" som står i kulturhuset Futura. På sin fritid har Carl-Georg varit drivande i arbetet med att hålla samhället Sannäs levande året runt. Han har aktivt bidragit med sittbänkar och bord i sten på attraktiva platser och gjort Sannäs synligt genom två stenmonument vid samhällets norra och södra infarter. Med priset vill Tanums kommun uppmärksamma och synliggöra vårt kanske äldsta yrke och hedra en yrkesman, som aldrig gett upp.

2006

Camilla Läckberg - sin enträgna och ambitiösa strävan att med pennan som instrument beskriva den lilla orten med dess fiktiva invånare, händelser och sociala kontroll och som höjdpunkt - brottet som upplevelse- och konstform.


Mikael Samuelson - för sin ambition att ta tillvara Svante Söders dikter och för en vidare publik presentera denne egensinnige, och självlärde, bygdepoet från Bullaren som hade så mycket livsvisdom. Mikael Samuelsons känsliga tonsättningar och inspelning av cd-skivan ”Till den okända” visar på en ovanligt förtjänstfull kulturgärning.

2005

Sven Alfredsson - uppteckning av folkmusik i norra Bohuslän samt ledning av kören Ärter och Fläsk under tre decennier (tema: Musik)


Kurt Wiklander - intresseväckande och folkbildande musikföredrag samt inspirerande och njutbar tondiktning (tema: Musik)

2004

Ingemar Lantz, Gullan Sörensson, Tommy Lantz och Carl-Georg Karlsson har utgjort arbetsgruppen för boken Sannäs – ett bohuslänskt kustsamhälle


Saltskärs Kärings Vänner verkar för bevarandet av sjömärket Saltskärs Käring, utanför Hamburgsund.

2003

Henric och Britta Åkerblom - för sitt arbete med teater- och musikevenemang i Tanums Teater- & Musikförenings regi


Magnus Lemark - ansvarig på Gerlesborgsskolan för arrangemang med musik och övrig kultur

2002

Hornbore Ting - för dess skådespel och marknad som roar och berättar om forna tider i Ranrike


Hornbore By - som genom syn, hörsel, smak och känsel förmedlar upplevelser i en vikingaby

2001

Gerhard Milstreu -  bild med de cirka 3 500-åriga hällbilderna 


Gunnar Rasmusson - bild med bilder från tiden kring förra sekelskiftet och framåt

2000

MacLains - språk (bevara och popularisera nordbohuslänsk dialekt)


Reinert Kvillerud, Kville/Karlstad - språk (bevara och popularisera nordbohuslänsk dialekt)

1999

Staffan Greby, Grebbestad - bevarande av Fyrtornets gamla konservfabrik bland annat.


Helge Tyft, Bullaren - tydning, tolkning och renskrivning av äldre handlingar och kyrkoböcker

1998

Bent Johnsen, Tanumshede - filateli, kamp mot nazism och fascism


Per Lilienberg, Bottna - ledare Gerlesborgsskolan, konstnärligt arbete

1997

Föreningen Konstsilon, Fjällbacka - konst i Konstsilon

1996

Arthur Johansson, Kville - hembygdsinsatser


Lars Bengtsson, Lur - fornminnes- och hällristningsforskning

1995

Amatörteatergruppen Bullingen - amatörteater


Greta Tengdahl, Dingle - litteratur

1994

Inger Rudberg, Lund & Fjällbacka - hembygdsforskning


Stellan Johansson, Hamburgsund - hembygdsforskning

1993

Gertrud Hagberg, Tanumshede - textilslöjd


Torsten Högberg, Grebbestad - hällristningsforskning

1992

Gunborg Holmberg, Fjällbacka - släkt- och emigrantforskning


Harry Karlsson, Rabbalshede - hembygds- och posthistoria

1991

Medlemmarna i Lockfågelns slöjdbutik, Grebbestad - slöjd & konsthantverk

1990

Allan Olsson, Kiddön - hembygdsforskning & byggnadsvård


Tomas Ferm, Hamburgsund - barn- och ungdomskulturverksamhet

1989

Kören Ärter och Fläsk - musik

1988

Dialektgruppen i Tanum - språk

1987

Karin Olsson, Resö - matkultur


Steiner Öster, Tanumshede - matkultur & byggnadsvård

1986

Ebba Lindqvist - litteratur

1985

Karin Ohlson, Sannäs - folkbildning


John Albinsson, Kville - hembygdsforskning

1984

Arne Isacsson, Gerlesborg - konstskola & kulturminnesvård


Erick R. Eklund, Grebbestad - hembygdsverksamhet

1983

David Gustavsson, Grebbestad - musikverksamhet


Gertrud Odehed, Östad - musikinsatser & hembygdsverksamhet

1982

Ester Larsson, Tanumshede - hembygdsinsatser


Algot Torewi, Fjällbacka - hembygdsinsatser & Fjällbacka Bladet

1981

Arne Fredlund, Fjällbacka - hembygdsinsatser


Thure Karlsson, Tanumshede - hembygdsinsatser

1980

Valdemar Haneson, Grebbestad - allmänt kulturellt


Fred Gudnitz, Tanumshede - hällristningsforskning

 

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kulturverksamhet

0525-182 32

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede