Tanums kulturpris 2017

Ebbe Melin

2017 års kulturpris går till Ebbe Melin med motiveringen:

Ett tålmodigt, långvarigt engagemang för Kvillebygden som tar sig uttryck i många former kännetecknar årets kulturpristagare. Särskilt noterbart är arbetet med årsskriften Kvillebygden samt många av de återkommande arrangemang som vår pristagare varit med om att ta initiativ till. Där finns Hornbore Ting och Kvilleveckan, men också en förmåga att formulera sig i skrift såväl som praktiskt handlag vare sig det handlar om reparationer av hus och fastigheter eller i att dokumentera och förmedla. För ett brinnande intresse för historia och hembygd, och för en lång gärning tilldelas Ebbe Melin 2017 års kulturpris i Tanums kommun.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kulturverksamhet

Tel. 0525-182 32

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede