Kvarnrestaurering klar

Nyrestaurerade Ulseröds kvarn lyser rödmålad och grann. Nu vankas invigningsceremoni för alla som medverkat. En kvarndag för allmänheten planeras i höst.

-En lyckokänsla att se kvarnen med vingarna, säger Roger
Hansson, arbetsledare på kommunens fastighetsavdelning och med i projektet från start.

Lars Rydbom, byggnadsantikvarie på Bohusläns museum, har länge drömt om en upprustad Ulseröds kvarn.

-Läget är sådant att den verkligen kan upplevas. Kvarnen har en fantastisk effekt i landskapet. Jag är väldigt lycklig över detta, säger han, glad även över delaktighet i ett projekt med föredömligt mycket samverkan.

Ansvariga utanför kvarnen

-Det har gått åt en del kaffe, skojar Dick Johansson, längst
till höger, som ordnat kaffe med dopp även till denna träff vid Ulseröds kvarn med, från vänster, Roger Hansson, Ronny Dahlberg och Tony Jönsson. Han ser kvarnrestaureringen som ett mycket gott exempel på samverkan mellan kommun och ideella krafter.

Engagemang

I det praktiska arbetet har kommunens folk arbetat sida vid sida med ideella krafter. När kommunala entreprenören spikade upp ny klädsel användes till exempel brädor av timmer som kapats i rätt längder, sågats och målats med rödtjära av de ideella.

Dick Johansson från Tanums hembygdsförening har varit en outtröttlig och uppskattad sammanhållande kraft.

-Han har en förmåga att skapa engagemang, berömmer kommunens fastighetschef Tony Jönsson.

Ronny Dahlberg, en annan nyckelperson i det ideella arbetet, har bland annat svarat för vingbygget, av skänkt timmer, och monteringen.

-Det finns rätt många gamla kort på kvarnen så jag tror att
vi hamnat rätt, säger han.

Konstruktionen krävde en del tankemöda. Vingarna fick ju inte ta tag i den nedre, utbuktande delen av kvarnen. Lösningen blev en liten böjning i vingskarven.

En sista finputsning. Ronny
Dahlberg, till vänster, och Dick
Johansson i arbete med hand-
ledaren till kvarntrappan.

Tid viktigt

Att det funnits tid - att fundera, låta virke torka och
invänta bra väder – ses som en del av framgångsreceptet.

Engagemanget bland bygdens folk är en annan viktig
ingrediens.

-Kulturbyggnader behöver det, säger Dick Johansson, glad över alla som uppskattat arbetet med kvarnen.

Ulseröds kvarn kan inte mala. Maskineriet är kvar och skulle kunna sättas i stånd.

-Men det kräver ett enormt arbete. Det får bli något för
framtida generationer, säger Dick Johansson.

Tanum sticker ut

Lars Rydbom konstaterar att hur långt en restaurering ska drivas är en ständigt aktuell fråga.

-Vi är i stort sett väldigt nöjda med detta arbete, även om en del överväganden gjorts utan vår medverkan.

Han betonar att Tanum är en kommun som, sett till storleken, äger ovanligt många kulturfastigheter.

-Här finns många byggnader av varierande karaktär som speglar gamla tider och ger en stöd för berättandet om landskapet, om boendevillkor förr och om de lokala näringarna, och hur allt detta har utvecklats under de senaste århundradena.Kommunen har ett antikvariskt tänkande i sin förvaltning och det är jag oerhört tacksam för.

Ulseröds kvarn är bärgad för framtiden. Restaureringsprojektet är avslutat.

-På ett sätt är det synd. Det har varit en himla massa roligt arbete, säger Ronny Dahlberg.

Nu kan han och andra se fram emot fredagens invigning. Det blir inget blågult band utan en stump sisalgarn som klipps. Det var vad som användes för att knyta ihop mjölsäckarna.

Kvarnfakta:

Bakgrund: Ulseröds kvarn, hättekvarn med två kvarnhjul byggd kring sekelskiftet 1900, donerad till Tanums kommun 1957.

Restaureringen: Planeringen påbörjad för fem år sedan. Redogörelse för arbetet, i text och bild, finns i Dick Johanssons blogg.

Ekonomi: 170 000 kronor från länsstyrelsen för kulturhistoriskt motiverade kostnader. Ideellt arbete och sponsring till ett värde av cirka 213 000 kronor. 600 000 kr i anslag från kommunen, men slutredovisningen är inte klar.

Ansvar: Tanums hembygdsförening och Havstenssunds samhällsförening ska hålla kvarnen tillgänglig och kvarnområdet i prydligt skick.

Information: Både ut- och invändiga informationstavlor kommer att tas fram. En promenadväg, tänkt som en avstickare till planerad gångväg Havstenssund-Edsvik, ska leda till kvarnen.

Kvarndagar för allmänheten, närmast i höst. Möjligheter för enskilda besök efter personlig kontakt.

Ulseröds kvarn före renovering,
vingarna är borta, en av vrid-
stockarna har fallit ned, hätta
och fasad har förfallit.

Kvarnen har fått ny fasad-
klädsel. På försommaren
monterades de nya vingarna,
ett spännande och symbol-
mättat moment. En månad
senare kom de nya vrid-
stockarna på plats. De
användes förr för att ställa
in kvarnen efter vinden.
Nu bidrar de och vajrar till
att låsa vingarna.

Kvarnhättan var illa åtgången.

Hättan har bland annat fått
nytt, pappklätt tak.

Kvarnentré präglad av förfall.

Ny vägg, nytt fönster, ny dörr.
Slå till lås, gångjärn och
ett
trähandtag är hantverks-
mässigt nygjorda detaljer i
gammal stil.