Kvarnrenovering engagerar många

Renoveringen av Ulseröds kvarn är i full gång. Ny klädsel och nya fönster är höstens beting i arbetet med att säkra den över 100-åriga väderkvarnen vid Havstenssund.

Utsikten är vidsträckt från byggnadsställningens översta plan. Kvarnen är byggd på en bergknalle omgiven av öppna marker.

Men snickaren Jonny Ulfhed och hans kollega Örjan Nilsson har inte mycket tid att njuta av vyerna. Såväl översta delen, hättan, som fasaden ska få ny klädsel av takpapp och brädor före vintern.

Rivningsarbetet har avslöjat rötskador i bärande konstruktioner.

-Vissa bitar har visat sig vara sämre än vi trodde, säger Roger Hansson, arbetsledare på kommunens fastighetsavdelning.

Han hoppas på bra höstväder för kvarnjobbet. Hur det är att jobba där i hård blåst vet han av egen erfarenhet, efter en ommålning i början av 80-talet.

-Det kändes som om färgen blåste halvvägs till Bullaren. Ett speciellt uppdrag men vi klarade oss helskinnade, trots att vi stod på stegar, berättar han.

Arbetet med att renovera Ulseröds kvarn vid Havstenssund är nu i full gång.

Många sponsrar

Nu omgärdas kvarnen av en stabil ställning. Den upplåts gratis, en av många sponsorinsatser i projektet. Det gäller även de nytillverkade fönster som Dick Johansson från Tanums hembygdsförening transporterar dit denna dag.

Han är en samordnande kraft mellan alla involverade: Ägaren kommunen, föreningar, studieförbund och enskilda.

-Det ideella engagemanget betyder mycket, utan det skulle nog projektet inte ha blivit av, och Dick är den stora motorn. Han gör ett fantastiskt jobb, berömmer fastighetschef Lars Öberg.

Dick Johansson strävar i sin tur efter att få med många i arbetet, det breddar engagemanget för kvarnen även framöver.

Vad behöver bytas här? Snickarna Jonny
Ulfhed, till vänster, och Örjan Nilsson
diskuterar med Dick Johansson, som
hukar vid vingfästet högst upp i kvarnen.

Smidesarbete

I en nyinrättad smedja i före detta mejeriet på Säm huserar fyra herrar som tagit på sig att se över kvarnens alla järndelar. Om de inte kan bevaras eller är borta får det bli nytillverkning. Rustan Windelberg visar med berättigad stolthet upp två nya gångjärn som han smitt till kvarnens lilla dörr.

De ideella krafterna bidrar med både kunskap och tid. Det har till exempel gällt hanteringen av virket till nya klädselbrädor - sågning i rätta längder, uppläggning för tork och målning, med rödtjära.

Lärk har skänkts till de vingar som ska byggas med förlaga från rester av originalen. Lärkträden fälldes redan i december 2012.

-Man får inte ha för brått när det gäller jobb med kulturbyggnader. Och förberedelserna är ju halva nöjet, säger Dick Johansson.

Symbol

Nästa år är vigt till invändigt arbete och ytterdörrarna. 2016 ska vingarna sättas på plats.

Dick Johansson minns den imponerande synen av väderkvarnen från barndomens turer till Havstenssund. Han är glad över att så många uppskattar restaureringen av byggnaden, som ligger lättillgänglig och väl synlig.

-Kvarnen är en symbol. Den är därtill den enda i Bohuslän med dubbel uppsättning kvarnstenar, framhåller han.

Fakta om Ulseröds kvarn:

  • Byggd kring sekelskiftet 1900.
  • Hättekvarn, ”holländare”, med så kallad båthätta och gallervingar.
  • Två parallella kvarnhjul gör kvarnen speciell.
  • Förankrad i hälleberget med stöd av utfyllnad av sten och block.
  • En våning byggd i murad sten.
  • I drift till 1939.
  • 1957 skänkt av Klara och Knut Andersson till Tanums kommun.

Fakta om restaureringen:

Länsstyrelsebidrag till ”förvaltning av värdefulla kulturmiljöer” och expertmedverkan (byggnadsantikvarie Lars Rydbom) på totalt 185 000 kronor.

Totalkostnad preliminärt beräknad till cirka 600 000 kr. Kostnaden fördelas på tre budgetår.

Kommunen svarar för restaureringen. Tanums hembygdsförening har ett långsiktigt ansvar för tillsyn och att hålla kvarnen tillgänglig.

Engagerade i projektet är även Havstenssunds samhällsförening, Studieförbundet Vuxenskolan och många sponsorer.

Senaste renovering skedde i början av 1980-talet. Kvarnen sedan länge utan vingar eftersom nygjorda blåste ned i ett oväder.

Följ arbetet här på www.tanum.se!


Nedan bilder från reportaget. Klicka för förstoring.

-Jätteroligt att arbetet kommit igång,
tycker Dick Johansson, till höger,
som synar frilagda trädelar till-
sammans med Jonny Ulfhed. I för-
grunden vingaxel och kuggkrans.

Rustan Windelberg har smitt dessa
nya gångjärn, avsedda för den mindre
av kvarnens dörrar.

Gösta Sundborg, till vänster, och Alf
Olsson vid ässjan, byggd av en olje-
tank. Gerle Palmhagen och Rustan
Windelberg jobbar också med att se
över och vid behov göra nya järndelar
till kvarnen.

Ulseröds kvarn är en av många kultur-
byggnader som Tanums kommun och
dess fastighetsavdelning, här före-
trädd av Lars Öberg, närmast 
kameran, och Roger Hansson,
ansvarar för. I fjol renoverades Hällsö
lotsutkik. I år görs även ett om-
fattande arbete på Bockehuset i
Grebbestad.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kulturverksamhet

0525-182 32

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede