Hornbore

Det som en gång var Hornborgs slott är idag endast låga gräsklädda jordvallar och några lämningar av byggnader är inte längre synliga.

Ruinen grävdes ut i början av seklet av Wilhem Berg. Bland fynden fanns bakstycket av en kanon, kanonkulor, gevärskulor, lansspetsar, pil och armborstspetsar samt en stridshammare. Även arbetsredskap, mynt och jordbruksredskap hittades. Fynden visar att borgens storhetstid har varit omkring 1450-1530. Borgen förlorade sin strategiska betydelse när Bohuslän blev svenskt år 1658.

Vikingaskepp

Hornborg är strategiskt placerad på den högsta punkten inom pilskottshåll från farleden nedanför, som man därför hade full kontroll över. Det är troligt att platsen var befäst redan under vikingatiden. År 1137 omnämns Hornborgsund i Haraldssönernas saga, där det sägs att "kung Inge låg i Hornborsundet med ett stort manskap"

Vid utgrävningen gjordes inga fynd från vikingatiden men de äldre fornborgarna är ofta mycket fyndfattiga. Inom borgområdet finns också en färskvattendamm, något som är typiskt för järnålderns fornborgar. Vid borgen hölls också Hornborating innan tingsplatsen flyttades till Wrem. Tingstraditionen lever kvar och varje sommar arrangeras här Hornbore Ting, ett vikingaspel med tillhörande marknad.

Vikingar på Tinget

Hornbore ting

På Ranrikes gamla tingsplats innanför den mäktiga slottsklippan spelas vikingaspel första helgen i augusti. Hantverkare, handelsmän, musikanter och berättare träffas från när och fjärran.

Allt på en tidstrogen marknad där skådespel och festligt folkliv blandas under tre oförglömliga dagar. Läs mer på www.hornboreting.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kulturverksamhet

0525-182 32

Besöks/postadress

Granvägen 1
457 30 Tanumshede