Galleri Ranrike 2017

Rabbalshede skola - ”Plötsligt har ögonen blivit annorlunda”

Bilder målade av elever på Rabbalshede skola

Rabbalshede skola

”Plötsligt har ögonen blivit annorlunda"
En utställning om konstnärligt kunskapande

24 november – 16 januari 2018

Eleverna på Rabbalshede skola har under hösten arbetat med visuell matematik och färglära på olika sätt i de olika klasserna.
En del av resultatet kommer att visas i en utställning på Galleri Ranrike.
Vi kallar arbetet för ett konstnärligt kunskapande eftersom eleverna i sina arbeten både skaffar sig kunskap inom olika ämnesområden och samtidigt söker ett eget uttryck.

Välkommen att mötas av färg, form frågor och reflektioner!

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede
Öppettider: måndag – fredag kl. 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.se Länk till annan webbplats. kultur@tanum.se

Simon Gran Danielsson

Ett konstverk av Simon Gran Danielsson

Simon Gran Danielsson

Teckningar från inlandet

13 oktober – 17 november

Vernissage fredag 13 oktober kl.14.00

Jag heter Simon Gran Danielsson, är 31 år och numera bosatt i Umeå i Västerbotten. Jag är född och uppvuxen i Kämpersvik mellan Fjällbacka och Grebbestad. Jag flyttade ifrån kommunen när jag började gymnasiet i Uddevalla. Gick på högstadiet i Tanumshede och låg och mellanstadiet på Grebbestadskolan. Jag har studerat konst på Konsthögskolan i Umeå och Kunstakademiet i Tromsö i Norge. Innan dess bodde jag i Göteborg och gick en grundutbildning i Måleri på Göteborgs konstskola.

Här på Galleri Ranrike visar jag en serie teckningar som jag valt att kalla teckningar från inlandet. Titeln har flera lager, dels så är de flesta av teckningarna gjorda under två veckor i Arvidsjaur i Norrbotten. Dels så kan inlandet förstås som det kommer inifrån en själv. En poetisk omskrivning av att jobba skisslöst och direkt. Jag jobbar gärna så i mitt tecknande. Jag jobbar i huvudsak med flytande tusch på papper. Det är ett material som passar mig bra och gör att jag måste ta många beslut snabbt, där det inte går att ångra sig. Utan man får jobba vidare med sina misstag. Generellt så tycker jag det kan vara svårt att beskriva tankar och idéer om just mitt tecknande. I teckningarna får jag utrymmet att beskriva saker som jag inte alltid har ord för, och det är just därför jag väljer att göra dem. Men det är alltid en upptagenhet av streck och linjer som återkommer och en kamp mot att fylla utrymmet till bredden. Att tämja sitt horror vaccue och processa vardagens former.

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede

Öppettider: måndag – fredag kl. 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.se Länk till annan webbplats. kultur@tanum.se

Gerlesborg på Galleri Ranrike

Konstverk av Alma Braun

Stipendieutställning 2017

Två elever, som gått sitt första år på Gerlesborgsskolan har i år fått möjlighet att ställa ut på Galleri Ranrike:

Alma Braun

Kim Asklund

Konstverk av Kim Asklund

Galleri Ranrike

ALMA BRAUN KIM ASKLUND

25 aug – 6 okt 2017

Vernissage fredag 25 augusti kl.14.00

Alma Braun:
Hur kan en historia via arkiv och samtal tolkas med hjälp av omgivningen?
Inför denna utställning har jag tagit inspiration ifrån en funnen anteckningsbok vid namn ”Minnesbilder från Gerlesborgsskolan", skriven av konstnären Inger Wihl, som både studerade och senare arbetade på skolan. Jag relaterade till hennes sätt att se på växter och deras betydelse för både människan och rummet. Genom sporadiska samtal med lokalbor växte mitt intresse för ämnet och inspirerad av Gerlesborgs flora försöker jag nu på egen hand tolka min upplevelse av omgivningen.

Kim Asklund:
Kims konceptuella verk uppstår ur ett ögonblick när hans perception leder honom in på en vision som är så stark att den omöjligt kan släppas från kroppen utan att aktivt ha genomfört den. Hans verk är intuitiva och psykologiska där han arbetar med tid och rum, tidigare erfarenheter, miljön han befinner sig i och utifrån vad han vill utveckla hos sig själv. Under utställningen arbetar Kim med en frigörelse från teknologi där han genom installation och ett kroppsligt verk utforskar kroppens rehabiliteringsprocess.

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede

Öppettider: måndag – fredag klockan 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.se Länk till annan webbplats. kultur@tanum.se

Restaureringens dramatik och de räddade orden om Svenneby gamla kyrka

6 juni – 22 augusti

Vernissage ti 6 juni kl.14.00

Restaureringens dramatik och De räddade orden. En utställning av Catharina Göransson om 1100-talskyrkan i Svenneby, med foto av bl. a Per Pixel och Håkan Karlbrand. Filmen KALK (17 min) visas i ett rum i rummet. Konst av gamla psalmboksblad, från Svenneby.

Så här skriver Catharina om utställningen i programbladet:

Boken Står i tiden fram (2016) är resultatet av ett uppdrag som gavs från Kville pastorat, med fria händer. På Galleri Ranrike har jag fått möjlighet att fördjupa min tolkning av Svenneby gamla kyrka och den konkreta fysiska närvaron av konservator och hantverkare och forskare i arbete med att restaurera och rädda den gamla kyrkan i Svenneby.
Tanum tar årligen emot en halv miljon besökare. Tillsammans med Tanums pastorat förvaltar kommunen ett stort och rikt kulturarv, för alla att tillgå och identifiera sig med, att tyda och tolka. Utställningens syfte är liksom bokens att bidra med en kunskapsbaserad gestaltning och reflekterande historieskrivning.

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede

Öppettider: måndag – fredag klockan 08 - 16.30

26 juni – 12 aug även öppet lördag klockan 10-14

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.se Länk till annan webbplats. kultur@tanum.se

Lis Ellen Vestergaard

Ett konstverk av Lis Ellen Vestgard

Keramiska bilder

21 april – 30 maj

Vernissage fredag 21 april kl.14.00

Lis Ellen är bosatt på en gammal gård utanför Tvååker i Halland. Hon arbetar mest med bilder i olika keramiska tekniker, för privat och offentlig miljö, men gör även bruksföremål i stengods där hennes karaktäristiska färg- och formspråk kommer igen.
Motiven är först och främst hämtade från havet och vattenmiljöer, men även den stora trädgården med dess former och färger är en evig källa till fri fantasi.

I utställningen blandas små landskapsbilder, organiska mönster samt mer strama geometriska kompositioner, alltsammans utfört med Lis Ellens säregna krypglasyrer och glasyrexperiment.
Med hjälp av klippta pappersschabloner som används till att täcka för med och lager på lager av färg och glasyr, uppnår hon en djupverkan i bilderna. Glasyrernas samspel och slumpens yttringar spelar med och ett flertal bränningar krävs ofta till för att uppnå det önskade resultatet.

"Keramiken är för mig en lust och ett ständigt pågående utvecklingsarbete".

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede
Öppettider: måndag – fredag kl. 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.se Länk till annan webbplats. kultur@tanum.se

Christina Olivecrona

En fisk målad av Christina Olivecrona

Christina Olivecrona

Måleri

10 mars – 18 april

Vernissage fredag 10 mars kl.14.00

Christina Olivecrona

”Med en exakt färgkänsla och skenbar enkelhet gestaltar hon världar, där den yttre och inre verkligheten obehindrat får flyta samman”

”Här ryms all den motsägelsefullhet det innebär att vara människa” (Eva Fornåå)

”Christina Olivecronas informella måleri är en del av den underström av naturmystik, existentiella lägen och enkelhet som Hans Wigert och andra känt sig hemma med hos föregångare som CF Hill och Evert Lundqvist. Det är en värdefull strömning med egenskapen att tala direkt till hjärtat hos den som är uppmärksam” (Niels Hebert)

Utbildad bl.a. på Konsthögskolan i Umeå 87-92.
Har sedan dess kontinuerligt ställt ut på gallerier och konsthallar runt om i Sverige.
Bor och verkar i Stockholm och i Ångermanland.

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede

Öppettider: måndag – fredag kl. 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.se Länk till annan webbplats. kultur@tanum.se

Ann-Charlotte Enocksson

En målning av konstnären Ann-Charlotte Enocksson

Ann-Charlotte Enocksson

Från blyertslinje till olja

27 januari – 7 mars 2017

Vernissage fredag 27 januari kl.14.00

Jag visar det jag har att berätta, visar istället för att säga.
Jag använder konsten för att nå andra människor.
Orden begränsar konsten.
Men alla vill ha orden, det verbala, det skrivna, det talade. Orden är bara en konstruktion av den upplevda verkligheten.
Våga lita på det du ser, att du ser.
Här finns ett sökande efter innehåll, meningsbärande, identitet,
med förskjutningar, men aldrig upprepningar.
Det är i nyanser och skiftningar som det går att se brytpunkter. Brytpunkter där man kan stanna till och avgöra hur man går vidare, om man går vidare.
Det blir inte som man tänkt, eller räknat ut.
Egna föreställningarna avslöjas, för en själv.
Men, har man tur, och rör sig i vindens riktning, då ser man hur man kan gå vidare,  och det faller sig helt naturligt.
Man finner riktmärken, som inte är sanningar men de gör komplexiteten tydlig.

Hela tiden: Vad ser jag?

Jag bor sedan 1989 i Tanums kommun, jag är född och har länge levt i Göteborg men min släkt kommer från en trakt som ligger mellan sjöarna Skagern och Viken. Jag besöker den och mina släktingar ofta. När jag åker från Bottna till denna trakt i Nysunds socken, genom landskapets åkrar och skogar, så känner jag hur mycket denna bakgrund och dessa levnads villkor har format mitt sätt att leva och tänka.

Så här i efterhand faller det sig helt naturligt att mitt hem nu finns i Bottna och att jag ägnat en stor del av min tid åt att vara verksam som konstnär. Samt att jag under många år studerat språk, litteratur och konst. Det är också naturligt att jag ägnat en stor del av min tid åt att arbeta med människor, som socionom.

Jag har arbetat med barn och ungdomar och fram för allt fördjupat mig i den problematik som hänger samman med den allra först anknytningsfasen. Detta går som en röd linje genom både mitt konstnärskap och mitt arbete med människor.

Galleri Ranrike, Tanums kommunhus, Apoteksvägen 6, Tanumshede

Öppettider: måndag – fredag kl. 08 - 16.30

Mycket Välkomna!

Tanum Kultur & Fritid 0525-182 00, www.tanum.se Länk till annan webbplats. kultur@tanum.se

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Galleri Ranrike

Tanums kommunhus
Apoteksvägen 6,
Tanumshede

Öppettider
Måndag-fredag 08.00-16.30