Utställningar i Galleri Ranrike 2008

Drake målad av Andrea Räder

"Bröderna Grimms sagovärld"

Andrea Räder

5 december - 27 januari 2009

 
tillsammans med konstnären och en förskoleklass
   

Välkomna!

Andrea Räder presenterar sig:
Jag är tecknare, författare och pedagog. Min aktuella bok Bröderna Grimms sagovärld  är en nyillustrerad sagoantologi där jag har valt ut 22 grimmsagor. Här finns både de kända sagorna som Snövit, Törnrosa och Askungen, men också sådana som är mera okända. Boken avslutas med en faktadel om bröderna Grimms liv.
Arbetet med boken innebar att jag fick förverkliga ett "drömprojekt". De klassiska folksagorna har alltid fascinerat mig. Dessa outslitliga berättelserna som i sagans form beskriver människans möte med världen, allt i dramatiskt koncentrat och med glimten i ögat.
I utställningen visar jag framförallt illustrationer och skisser från arbetet med Bröderna Grimms sagovärld, men också mina illustrationer från några andra böcker.
Övrigt
Jag har illustrerat närmare femtio böcker för barn och ungdom; både bilderböcker och läromedel. Jag är ofta ute i skolor på s.k. författarbesök, dels för att berätta om hur det går till att skapa böcker men lika mycket för att ge inspiration i samband med olika skrivprojekt. Det har blivit allt vanligare att eleverna i skolan får arbeta med egna berättelser i ord och bild. Och det finns idag en växanade insikt av bildskapandets betydelse för personlig utveckling och ett lärande som går på djupet, ett lärande som skapar meningsfulla sammanhang.
Utbildning: HDK i Göteborg, bildlärarexamen

Bryt skam

"BRYT SKAM!"

10 september — 7 oktober 2008

Utställning av fotografi och texter med psykiskt sjukas egna ord

Agneta Ekman Wingate Gerlesborg har varit fotograf och intervjuat.
Överläkare och psykiater Ebba Holmberg på Strömstads Vuxen Psyk. har varit rådgivare.

Kort informationstext om utställningen Bryt Skam sammanställd av Agneta Ekman Wingate
Fotografierna och texterna är utförda oktober 2006 — mars 2008.
Agneta Ekman Wingate: - Mycket har hänt under den här tiden. Flera mår bättre idag. Andra har fått tillfälliga svackor.
Jag gick in i detta arbete med egen erfarenhet av psykisk sjukdom. Dessutom hade jag en förutfattad mening, att jag skulle möta många psykiskt sjuka, som ville berätta om en vård som inte fungerar.
Men nästa alla som jag fotograferat och intervjuat berättar tvärtom att psykvården fungerar och att de har blivit väl bemötta.
Det här är människor som ville berätta sin livshistorier för mig och jag har blivit stark rörd. Jag beundrar deras mod: - alla de 27, som här ställer upp för att med utställningen "BRYT SKAM" synliggöra och ge hopp.
Bilderna är tagna med en gammal Nikon F2, film Trix, TMAX och kopierade på Ilford fiberpapper.
Flera av dem som jag fotograferat och intervjuat kommer till vernissagen.

Kontakt

Länkpil

Telefon till växeln:

0525-180 00

Besöks/postadress:

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar