Föreningsbidrag och stöd

Vem kan söka?

  • Alla ideella föreningar i Tanums kommun som uppfyller kraven i de Allmänna bestämmelserna.

När kan man söka?

Bidragsnormer

Nedan finns bidragsnormerna var för sig. För att skriva ut alla normer klicka på bilden till höger. Då kommer du till broschyren med alla normer.