Policy för Tanums kommun vid uthyrning av lokaler

Fastställda av kommunfullmäktige den 23 oktober 2000, § 89.

Tanums kommun, fastighetsavdelningen, ansvarar för uthyrning av gymnastik- och idrottshallar samt några samlingslokaler.

Följande policy för Tanums kommun gäller vid uthyrning av lokaler:

  • Vid uthyrning av lokaler skall likställighetsprincipen iakttas, men om uthyrningen kan befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet skall uthyrning kunna vägras.
  • Förening som erhåller kommunalt bidrag skall införa och efterfölja denna policy vid uthyrning av egna lokaler.
  • Kommunen rekommenderar andra hyresvärdar inom kommunen att anta samma policy.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede