Boka lokal

Vill du boka idrottslokaler, Ranebo friluftsgård och övernattningsstugor kontakta Kundcenter, 0525-180 00.

Vill du boka Hamburgsundskolans matsal ring 0525-184 06 och Tanumskolans matsal ring 0525-183 93.

Skärgårdshuset och Falkeröd bokas på telefon 0525-611 88 eller mejl info@grebbestad.se.

Bokningar av tider och utlämnande av nyckelkort för idrottshallarna i Tanumshede och Hamburgsund samt gymnastiksalarna i Tanumshede (Hedeskolan), Grebbestad, Fjällbacka, Rabbalshede, Backa och Lur ska göras på blankett som kan erhållas från Kundcenter, 0525-180 00. Du hittar även blanketten här.

Tabell 1: Idrottshallar, Gymnastiksalar

Tabell 2: Matsalar i skolor, Tingshuset Tanumshede (Fornsal eller Tingssal)

Läs Policy för Tanums kommun vid uthyrning av lokaler.

Tabell 1

Internt och bidrags-berättigade föreningar

Övriga

Idrottshallar

 

 

Lokalupplåtelse utan publik

 

 

a. hel sal

80 kr/tim

120 kr /tim

b. halv sal

50 kr/tim

80 kr/tim

Publika arrangemang

Timpris enl ovan + 20 % av entreavg, dock minst 200 kr **

 

 

 

 

Spinningrum, Hamburgsund

25 kr/tim

 

 

 

 

Gymnastiksalar

45 kr/tim

55 kr/tim

Övernattning inkl dusch

35 kr/pers/natt, min 400 kr

40 kr/pers/natt, min 400 kr

 

 

 

Ovanstående hyror gäller under den period skolan pågår. Vid uthyrning under skolans lov tillkommer extra fastighetskostnader som får bedömas utifrån vad som nyttjas. För hårt nedsmutsade lokaler tillkommer kostnad för extra städning.

 

** Vid uthyrning under helger och lov då skolans ordinarie städpersonal ej är i tjänst tillkommer kostnad för städning.

Skolor, daghem, servicehus, dagcentraler, Hamburgsunds idrottshalls sammanträdesrum, bibliotek Hamburgsund och Bullaren

Tabell 2

Internt och bidrags-berättigade föreningar

Övriga

Tanumskolans matsal

600 kr

600 kr

" kök

400 kr

400 kr

Hamburgsund skolans matsal

400 kr

400 kr

" kök inte porslin

200 kr

200 kr

" kök, porslin, köksutrustning

200 kr

200 kr

 

 

 

Tingshuset Tanumshede, Fornsal eller Tingssal

 

 

Hel dag

Ingen hyra

1 100 kr

Halvdag

Ingen hyra

700 kr

 

 

 

Grupprum

 

 

Hel dag

Ingen hyra

300 kr

Halv dag

Ingen hyra

150 kr

 

 

 

Grupprum i samband med hyra av Fornsal eller Tingssal

 

 

Hel dag

Ingen hyra

200 kr

Halv dag

Ingen hyra

100 kr

 

 

 

Lokaler i källaren, fd fängelset, får disponeras fritt i samband med hyra av lokaler enligt ovan.

 

 

 

För speciallokaler, typ salar för data, slöjd, fysik, skolkök m m tillkommer extra avgift som förvaltningschefen eller annan ansvarig uthyrare få avgöra med hänsyn till antal användare.

För speciella arrangemang som inte omfattas i ovanstående förteckning, delegeras åt förvaltningschefen att besluta om storleken på hyran.

Hjälporganisationer, som inte erhåller kommunalt bidrag, skall få disponera lokalerna utan kostnad för enstaka sammankomster.

Politiska organisationer erhåller fri hyra för ärendeberedning inför kommunfullmäktige.

För samtliga lokaler gäller att hyresgästen skall grovstäda efter användandet - om så ej sker tillkommer extra avgift för städning. Samma sak gäller om skadegörelse uppstått i lokalerna.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede