Boka lokal

Vill du boka idrottslokaler, Ranebo friluftsgård och övernattningsstugor kontakta Kundcenter, 0525-180 00.

Vill du boka Hamburgsundskolans matsal ring 0525-184 06 och Tanumskolans matsal ring 0525-183 93.

Skärgårdshuset och Falkeröd bokas på telefon 0525-611 88 eller mejl info@grebbestad.se.

Bokningar av tider och utlämnande av nyckelkort för idrottshallarna i Tanumshede och Hamburgsund samt gymnastiksalarna i Tanumshede (Hedeskolan), Grebbestad, Fjällbacka, Rabbalshede, Backa och Lur ska göras på blankett som kan erhållas från Kundcenter, 0525-180 00. Du hittar även blanketten här.

Tabell 1: Idrottshallar, Gymnastiksalar

Tabell 2: Matsalar i skolor, Tingshuset Tanumshede (Fornsal eller Tingssal)

Läs Policy för Tanums kommun vid uthyrning av lokaler.

Tabell 1

Internt och bidrags-berättigade föreningar

Övriga

IdrottshallarLokalupplåtelse utan publika. hel sal

80 kr/timma

120 kr /timma

b. halv sal

50 kr/timma

80 kr/timma

Publika arrangemang

Timpris enligt ovan + 20 procent av entreavgift, dock minst 200 kronor **

Spinningrum, Hamburgsund

25 kronor/timma

Gymnastiksalar

45 kronor/timma

55 kronor/
timma

Övernattning inkl dusch

35 kronor/
person/natt, minimum 400 kronor

40 kronor/
person/natt, minimum 400 kronor
Ovanstående hyror gäller under den period skolan pågår. Vid uthyrning under skolans lov tillkommer extra fastighetskostnader som får bedömas utifrån vad som nyttjas. För hårt nedsmutsade lokaler tillkommer kostnad för extra städning.


** Vid uthyrning under helger och lov då skolans ordinarie städpersonal ej är i tjänst tillkommer kostnad för städning.

 

Skolor, daghem, servicehus, dagcentraler, Hamburgsunds idrottshalls sammanträdesrum, bibliotek Hamburgsund och Bullaren

Tabell 2

Internt och bidrags-berättigade föreningar

Övriga

Tanumskolans matsal

600 kronor

600 kronor

" kök

400 kronor

400 kronor

Hamburgsund skolans matsal

400 kronor

400 kronor

" kök inte porslin

200 kronor

200 kronor

" kök, porslin, köksutrustning

200 kronor

200 kronor
Tingshuset Tanumshede, Fornsal eller TingssalHel dag

Ingen hyra

1 100 kronor

Halvdag

Ingen hyra

700 kronor
GrupprumHel dag

Ingen hyra

300 kronor

Halv dag

Ingen hyra

150 kronor
Grupprum i samband med hyra av Fornsal eller TingssalHel dag

Ingen hyra

200 kronor

Halv dag

Ingen hyra

100 kronor
Lokaler i källaren, före detta fängelset, får disponeras fritt i samband med hyra av lokaler enligt ovan.
För speciallokaler, typ salar för data, slöjd, fysik, skolkök med mera tillkommer extra avgift som förvaltningschefen eller annan ansvarig uthyrare få avgöra med hänsyn till antal användare.

För speciella arrangemang som inte omfattas i ovanstående förteckning, delegeras åt förvaltningschefen att besluta om storleken på hyran.

Hjälporganisationer, som inte erhåller kommunalt bidrag, skall få disponera lokalerna utan kostnad för enstaka sammankomster.

Politiska organisationer erhåller fri hyra för ärendeberedning inför kommunfullmäktige.

För samtliga lokaler gäller att hyresgästen ska grovstäda efter användandet - om så ej sker tillkommer extra avgift för städning. Samma sak gäller om skadegörelse uppstått i lokalerna.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede