Lokaler

Ranebo

Läs mer om Ranebo. Kundcenter telefon 0525-180 00, e-post kommun@tanum.se

Idrottshallar och gymnastiksalar

Bokningsönskemål inlämnas till kommunen, kundcenter, kommunhuset, Tanumshede senast 15 juni för kommande läsår.

Ombokning och nybokning inför vårterminen ska vara kundcenter tillhanda senast 15 december.

Ansvarig för grundbokning är barn- och utbildningsförvaltningen, kultur och fritid.

Bokning av Falkeröd och Skärgårdshuset, Grebbestad

Bokas genom Tanum Turist i Grebbestad, telefon 072-518 10 80 eller 0525-611 88, val 2.

Lokaler för näringsverksamhet

Kontakta näringslivssekreterarna på tel 0525-181 09 eller 0525-180 76.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede