Ranebo uppfräschad 40-åring

Möjligheter att prova en rad olika aktiviteter gavs på
40-årsjubilerande Ranebo i lördags.

Kommunens fastighetsavdelning bjöd in till firandet som ett sätt att sprida PR och kännedom om fritidsanläggningen.

Paddling i Ranebosjön på 40-årsjubileumet.

Robert och Wilmer Olausson hörde till dem som provade på paddling. Marcus Holgersson, till vänster, instruerade.

Kom gjorde ett hundratal personer och många tackade ja till korv och bröd vid nybyggda grill- och samlingsplatsen intill Ranebostugan, med fin utsikt över Nedre Bolsjön.

Korvgrillning

Pontus Gabrielsson hjälpte dottern
Alwa med korven,
som serverades
från ny
byggd grillplats med gott
om sittplatser vid eldstaden.

-Vi är här några gånger per år. Vi bor ju nära, i Lur. Här är väldigt fint att grilla och vintertid kan vi åka pulka, berättade Pontus Gabrielsson som hjälpte dottern Alwa till en korv.

Hennes storebror passade på att testa mountainbike, en möjlighet som Tanums Stigcyklister erbjöd.

Från närmaste bryggan gick det att prova på paddling, i såväl kajak som kanadensare.

Robert och Wilmer Olausson paddlade kajak för första gången, med Marcus Holgersson från företaget Skärgårdsidyllen som instruktör.

-Det kändes stabilt och bra, summerade Robert.

-När det blåser för mycket i skärgården åker vi gärna till Ranebo, berättade Marcus Holgersson.

Eldsjälar

Lars Kellgren erbjöd kanadensarna från Friluftsfrämjandets Tanumsavdelning. Kellgren har varit aktiv i Friluftsfrämjandet i åratal och gläds över ökande intresse för friluftsliv.

-Men intresset för föreningsliv avtar tyvärr.

Roland Pålsson från Tanums IF:s skidsektion har även han lagt ett oräkneligt antal ideella timmar på Ranebo.

Börje Ahl och Roland Pålsson

-Ranebo ska fortsätta att utvecklas, så som nu sker, sa Börje Ahl, som i många år arbetat med fritidsanläggningar och friluftsliv för kommunen. Han och TIF-aren Roland Pålsson, till höger, har många gemensamma minnen från Ranebo, bland annat från stugbygget.

TIF ser till så att det går att åka skidor och pulka där när
vädret är gynnsamt och har hittills arrangerat 20 Ranebolopp.

-Det var Eric Heders förslag att börja med skidlopp, berättade Roland Pålsson.

Eric Heder, med yrkeskunskaper om skog och mark och engagerad i Friluftsfrämjandet, var en starkt pådrivande kraft inför kommunens köp av Ranebomarken och etableringen av anläggningen, till en början driven i stiftelseform.

Invigningen skedde 1976, då Ranebostugan var nybyggd.

Det gamla bostadshuset på gården hade då eldats upp. Filmer från denna händelse, från skidlopp, pimpelfiske, med mera, visades av Göran Ivarsson. Han och brodern Lennart har filmat flitigt på Ranebo.

Förbättringar

Förutom ny grillplats har Ranebo i år fått hälften av
flytbryggorna utbytta och en ny, timrad toalettbyggnad (hämtad från Scen på Bönn).  Tidigare har storstugan rustats upp och en strandpromenad med brygga, bänkar och grillplats anlagts. Tillgänglighet för alla, även funktionshindrade, är en ledstjärna i alla nysatsningar.

-På tur står nu förbättrad markering och skyltning av lederna. 5 km-leden ska genom spänger bli en kombinerad skid- och sommarled, berättade Daniel Monus från fastighetsavdelningen, Ranebobesökare sedan barndomens mulleskola.

-Intresset för natur och friluftsliv ökar. Nu gäller det att förvalta det som byggts upp här, sa han med hänvisning till Ranebos eldsjälar.

Detta kan man göra på Ranebo:

Skidåkning. 5 km-spår, kortslinga på äng och
pulkabacke ordnas av TIF när det är möjligt. Snökanon finns. Barn och ungdomar kan låna skidor.

Vandring. På 10 km vildmarksled och, framöver, även på 5 km-leden.

Paddling. Friluftsfrämjandets kanadensare (totalt 14)
kan hyras via kommunens kundcenter.

Discgolf (frisbeegolf). Bana med nio hål (korgar).
Utrustning kan lånas från Ungdomens hus, Tanumshede.

Fiske. Både sommar och vinter. Fiskekort krävs.

Grilla. Flera iordningställda platser.

Övernatta. Storstuga och fyra småstugor kan hyras,
tillsammans eller var för sig.

”Bara vara”. Njuta av en rofylld plats med öppna
marker, skog och sjö.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede