Ny aktivitetsled öppnas

En ny aktivitetsled är klar att tas i bruk i Tanumshede, av mountainbikecyklister och alla andra som gillar att röra sig ute i naturen.

Leden är ett resultat av ett gott samarbete mellan föreningen Tanums Stigcyklister och kommunen.

-Det har fungerat väldigt smidigt. Föreningen har gjort och gör ett jättebra jobb, berömmer Daniel Monus från fastighetsavdelningen.

Start och mål för aktivitetsleden är vid p-platsen på Höjden, intill Futura. 2,9-kilometersrundan slingrar sig fram i kuperad och varierad natur med omväxlande hällmark, gles skog och lummiga partier. Utsikten ut över Rylandsdalen är anslående.

Erik Hansson och Daniel Monus

Tavlan i bakgrunden ska förses med information om den nya leden. Dess ljusgröna markeringar målas i dagarna, en av många uppgifter som Tanums Stigcyklister står för. Erik Hansson, till vänster, diskuterar arbetet med Daniel Monus från fastighetsavdelningen.

Att hitta en tilltalande sträckning har varit betydelsefullt. Hänsyn till närboende har också spelat roll och det har varit viktigt att minimera påverkan på naturen. Dragningen har arbetats fram gemensamt av föreningen och kommunen.

Ljusgrön

Leden går på flera ställen helt nära den gamla och välfrekventerade Tassemarksstigen. Där den korsas är det Tassemarksvandrarna som har företräde.

Kommande information på anslagstavla och längs leden, som får ljusgröna markeringar, ska klargöra vad som gäller, till exempel enkelriktning för cyklister och att cykling sker på egen risk.

Märkningen görs i dagarna och till återstående uppgifter hör också lite utfyllnader med grus.

Det stora jobbet är gjort. Fastighetsavdelningen har svarat för maskinellt arbete. Föreningfolket har röjt och anlagt med handkraft och därtill byggt en handfull spänger, av material
från kommunen.

-I snitt har vi varit tre fyra personer som lagt ett par timmar i veckan, berättar Erik Hansson i Tanums Stigcyklister.

En handfull spänger har byggts av
aktiva i Tanums Stigcyklister och
med material från kommunen.
Samarbetet om leden har gällt allt
från dragning till praktiskt arbete.

Till för alla

Leden är inte bara till för cyklister utan även för terränglöpare och alla andra som gillar att röra sig i skog och mark, kommunbor såväl som besökare.

Tanums Stigcyklister bildades i mars 2015 för att kommunen skulle få en förening som samarbetspartner i ledbygget. Dessförinnan hade moutainbikecyklisterna förgäves försökt få till en led på privat mark i trakten.

Området vid Höjden ses som ett fullgott alternativ som även erbjuder utvecklingsmöjligheter.

-En BMX-liknande bana skulle säkert locka barn och ungdomar, säger Erik Hansson.

Intresset för mountainbike har ökat stort på senare år, delvis till följd av Cykelvasan och andra långlopp.

-Det är härligt att komma ut i
naturen. Rekreationen är det
viktigaste, motionen en bonus. Erik
Hansson i Tanums Stigcyklister har
kört mountainbike i 24 år.

Som utförsåkning

Tekniken, liknande den som krävs i utförsåkning på skidor, variationsrikedomen och möjligheten att komma ut i naturen är enligt Erik Hansson sådant som attraherar utövare.

Själv har han cyklat i 24 år, alltsedan tolvårsåldern, och även tävlat. Möjligheten till rekreation, nödvändig i en tid med mycket stress, är vad han uppskattar särskilt.

-Att cyklingen också ger motion är en bonus.

Fotnot: Tanums Stigcyklister kan nås via en grupp på Facebook. När arbetet med leden är helt klart är tanken träffas där regelbundet och cykla tillsammans.

Den här filmen, gjord av Erik Hansson, visar cykling på den första delen av leden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Aktivitetsleden bjuder på en
del utmanande partier för
mountainbikecyklister men
leden kan också njutas till

fots.

Satsningen på leden i
Tanumshede ses som helt
rätt i tiden. Intresset för
mountainbike ökat stort i

landet.