Uppfräshning av badplatser

Boviken på Hamburgö och badplatsen i Grebbestad är två badstränder som kommunen satsat extra på inför årets badsäsong.

Boviken har bland annat fått en ny gångbro. De gamla spängerna har förstörts i vinterstormar två år i rad.

Nu känns sådana oväder långt borta, även om det blåser så pass friskt att paret Kajsa och Gert Z Nordström valt att ta sitt vanliga morgondopp på den läigare, bortre stranden Varpet.

Gert Z Nordström och Kajsa Nordström

Ett morgondopp på Bovikenstranden är ett måste för Gert Z Nordström och Kajsa Nordström, som badat där alltsedan 1970.

De ger kommunens företrädare en eloge för arbetet i Boviken. Samtidigt passar de på att önska ett räcke som stöd i strandkanten, något som kan komma att förverkligas i form av en handikappramp nästa år.

Daniel Monus

Daniel Monus hoppas att
naturkrafterna skonar den nya
gångbron på Bovikenstranden.
Tidigare spänger har
spolats
bort i vinterstormar.

K-märkning?

Till planer för framtiden hör också en upprustning av badhytten.

-Den borde k-märkas, tycker Gert.

-Det vore kul om den gamla stilen kunde behållas, instämmer Daniel Monus från fastighetsavdelningens grupp för den yttre miljön.

Nytt däck över besvärlig passage.

Nytt däck över en besvärlig
passage och nya trappsteg
på flera ställen gör det
lättare att ta sig ut på

klipporna vid Boviken.

Inför årets säsong har det gjorts en rad förbättringar i Boviken. Utöver ny gångbro har yttre miljö-gruppen murat nya trappsteg i sten för att underlätta passagen över klipporna. En särskilt besvärlig bit har försetts med ett trädäck, som också kan fungera som sittplats. En bit längre ut har en ny sittbänk förankrats på en klippavsats.

Ovanför strandrågen på stranden finns det ett nytt bord, med fasta bänkar och utrymme att köra rullstol eller barnvagn intill bordet. Peter Johansson och Lennart Thorén på fastighetsavdelningen har under vintern snickrat flera sådana utemöbler, nu utplacerade på både stränder och i samhällen.

Picknickbord

Badstranden i Grebbestad hör
till de platser som försetts med
nya bord och bänkar, an-
passade för såväl
rullstolar som
barnvagnar. Ny sand och bort-
plockade stenar är andra in-
satser
som gjorts här.

23 stränder

Badstranden i Grebbestad hör till de platser som fått en ny sittgrupp. Där har också stenar rensats bort från stranden, flera lass med sand har körts ut och en bit av däcket på piren bytts ut.

En ny gångbrygga längs med berget ut till hopptornet i Grebbestad är ett av årets stora projekt.

I Tanum finns det 23 kommunala badstränder. Kommunen satsar varje år lite extra på någon av de mest välbesökta. Strandstädning, översyn av stegar och flytbryggor är sådant som görs på flertalet.

Lena Westersund, arbetsledare på fastighetsavdelningen, berättar att det överlag finns goda resurser för badstränder, vandringsleder och andra insatser för friluftslivet. För stora projekt begärs det särskilda anslag så att de inte behöver inkräkta på ordinarie underhåll.

Miljonprojekt

Ett sådant projekt är planerade storsatsningen på Grebbestadsstranden, tänkt att utföras samtidigt med bygge av gång- och cykelväg. Ett första förslag från anlitad landskapsarkitekt ska nu diskuteras, bland annat med en referensgrupp från Grebbestads samhällsförening.

Kostnadsramen är fyra miljoner kronor, en summa som ska täcka en omläggning av bilvägen vid stranden och en rad andra arbeten för att förstärka strandområdets attraktivitet.

-Det blir märkbara förändringar, förutskickar fastighetschef Tony Jönsson.

Daniel Monus pratar med strandfyndsjägaren Johan Farberger och dottern Ida

Johan Farberger, till höger,
på strandfyndsjakt med
dottern Ida, berömmer kom-
munens underhåll av
Bo-
vikenstranden och frågar
Daniel Monus varför p-plats-
en nu saknar sopkärl.
Svaret
är att de flyttats till stränd-
erna eftersom de på
parkeringen fylldes
med
mer hushålls- än
strandsopor.

Lena Westersund och Daniel Monus

Den nya sittbänken på klipp-
avsatsen vid Boviken testas
av Lena Westersund och
Daniel Monus från
fastighets-
avdelningens grupp för den
yttre miljön.

Gång till hopptornet

Nya gångbryggan till hopp-
tornet i Grebbestad är ett av
årets stora strandprojekt,
utfört av
Rabbalshede Bygg-
service på uppdrag av
kommunen. Nya sittbänkar
ska komplettera
bryggan.